Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuOstatné podujatia12. – 16. 06. 2019
    Nezaradené
Írsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektorov vzdelávania dospelých na tematický seminár Prison Education in Adult Education, ktorý sa bude konať v Dubline v Írsku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektoru vzdelávania dospelých, ktorí sa venujú vzdelávaniu väzňov. Cieľom je predstaviť ich prácu, zdieľať dobrú prax a zamerať sa na vhodné príležitosti pre európsku spoluprácu na témy súvisiace s témou väzenského vzdelávania. Výsledkom by mali byť nápady na vytvorenie projektov Erasmus + KA1 pre zamestnancov a / alebo strategické partnerstvá KA2 na túto tému. Program konferencie sa skladá z prezentácii a workshopov odborníkov z oblasti väzenského vzdelávania, ukážok dobrej praxe, výmeny skúseností a príležitostí na networking. Okrem toho budú prebiehať workshopy týkajúce sa programu Erasmus+ a plánovania projektov. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info [SK, pdf, 343 KB], program konferencie [EN, pdf, 324 KB]
 
18. – 23. 6. 2019
    Nezaradené
Rumunsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo všetkých sektorov na tematický seminár CONNECTOR 5, ktorý sa bude konať v Kluži (Cluj-Napoca) v Rumunsku. Podujatie je určené pre učiteľov, riaditeľov škôl, vysokoškolských pedagógov, logopédov, výchovných poradcov, pracovníkov ministerstiev alebo iných inštitúcii zo všetkých sektorov vzdelávania a odbornej prípravy. Hlavnou témou seminára je spojiť profesionálov zo vzdelávacích inštitúcii, ktorí sa zaoberajú participatívnym a interaktívnym spôsobom vyučovania so zameraním na praktické skúsenosti. Hlavnými bodmi programu sú zdieľanie, učenie sa a testovanie. Komunikačným jazykom bude angličtina. Ostatné ciele a témy podujatia. Ciele a témy [EN, pdf, 76 KB], viac informácií [SK, pdf, 343 KB]
 
9. - 12. 6. 2019
    Nezaradené
Grécko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektoru školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Social Inclusion Revisited: Role Modeling in Education, ktorý sa bude konať v Napflione v Grécku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania, ktorí už boli alebo sú riešiteľmi projektov cez Erasmus+. V programe bude kladený osobitný dôraz na priblíženie postupov sociálneho začlenenia, krokov na zabránenie predčasného ukončenia školskej dochádzky a inklúziu vo vzdelávaní. Medzi hlavné očakávané výsledky patrí zvýšenie povedomia o predčasnom odchode zo škôl a zdieľanie postupov zameraných na predčasné ukončenie školskej dochádzky na všetkých typoch škôl z dôvodu nedostatočného sociálneho začlenenia. Komunikačným jazykom bude angličtina.Uchádzači sú povinní okrem slovenskej prihlášky zaslať aj anglickú verziu. Prihláška [EN, docx, 51 KB], viac informácií. [SK, pdf, 343 KB]
 
18. – 20. 9. 2019
    Nezaradené
Česká republika - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektora vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých na kontaktný seminár Centers of lifelong education established within universities as support for lifelong learning and social inclusion, ktorý sa bude konať v Prahe v Českej republike. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektorov vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých pôsobiacich v centrách celoživotného vzdelávania zriadených v rámci univerzít, pracovníkov katedier andragogiky a pod. Cieľom seminára je zdieľanie dobrej praxe a osvedčených postupov pri vzdelávaní dospelých a nájdenie nových kontaktov a partnerstiev pre budúce KA1 a KA2 Erasmus+ projekty. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 343 KB]
 Podujatia organizované IUVENTA - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a športRadi Vás stretneme na našich seminároch. Informácie o nových seminároch zverejňujeme priebežne.


media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov