VSW

European VET Skills Week

Európsky týždeň odborných zručností

Úvod

Čo je Európsky týždeň odborných zručností?
Je to iniciatíva Európskej komisie vyhlásená v roku 2016. Jej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to organizovaním rôznych podujatí v celej Európe na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

Kedy sa organizuje?
Európska komisia vyhlásila prvý Európsky týždeň odborných zručností na 5. – 9. decembra 2016.

Kto sa môže zapojiť?
Počas týždňa, ako aj v období pred ním, môžu rôzne organizácie odborného vzdelávania a prípravy, podniky, spoločnosti, miestne, regionálne a národné orgány, obchodné komory, profesijné zväzy, atď. organizovať rôzne akcie a podujatia na zatraktívnenie a podporu odborného vzdelávania a prípravy.

Ako sa zapojiť?
Európska komisia vytvorila pre iniciatívu Európsky týždeň odborných zručností osobitnú internetovú stránku, na ktorej sú uvedené informácie o cieľoch iniciatívy, kto a ako sa môže do nej zapojiť, ako aj rôzne podporné materiály: usmernenie pre zapojenie sa do iniciatívy, leták, poster, banner, logo, a to vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie (vrátane slovenčiny).
Organizácie v členských štátoch Európskej únie, krajinách Európskeho združenia voľného obchodu a kandidátskych krajinách, ktoré organizujú podujatia venované Európskemu týždňu odborných zručností spĺňajúce minimálne požiadavky kvality, môžu informácie o svojich podujatiach vložiť priamo na európsku stránku iniciatívy, čím sa vytvorí jedinečná databáza všetkých podujatí organizovaných vo všetkých zapojených krajinách. Európska stránka Európskeho týždňa odborných zručností

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované na Slovensku. Jej cieľom je podporiť organizovanie rôznych podujatí venovaných Európskemu týždňu odborných zručností, ktoré zatraktívnia odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na Slovensku, zlepšia jeho imidž, príťažlivosť a kvalitu a spropagujú program Erasmus+ a jeho význam v OVP. Viac informácií o súťaži nájdete v sekcií „Súťaž“.

Súťaž

Súťaž o najzaujímavejšie aktivity organizované na Slovensku v rámci Európskeho týždňa odborných zručností (Výzva, pdf, 189kB)

Akcie na Slovensku

Vlož svoju aktivitu, správa o podujatí (SK, doc, 59kB)Výsledky súťaže

Vyhlásenie výsledkov súťaže Európskeho týždňa odborných zručností.

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu – vyhlásila 4. novembra 2016 súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované na Slovensku. Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie. Cieľom súťaže bolo podporiť organizovanie rôznych podujatí, ktoré zatraktívnia odborné vzdelávanie a prípravu, zlepšia jeho imidž, kvalitu a spropagujú program Erasmus+ a jeho význam v OVP.

Hodnotiaca komisia, ktorá pozostávala zo zástupcov vyhlasovateľa, mala ťažkú úlohu vybrať 3 najlepšie podujatia, keďže do súťaže sa zapojilo 72 rôznych organizácií odborného vzdelávania a prípravy, podniky, spoločnosti, miestne, regionálne a národné orgány, obchodné komory, profesijné zväzy.

3 najzaujímavejšie vyhodnotené podujatia získali 18 bodov a sú v abecednom poradí:

1) Obchodná akadémia v Leviciach
Žiaci OA pripravili pre širokú verejnosť mesta Levice, ako i žiakov stredných a základných škôl vo svojom meste a okolí podujatie s názvom – OBJAV V SEBE EKONÓMA. Podujatie bolo skvelým príkladom spájania teórie s praxou. Program v sebe zahŕňal príbehy úspešných absolventov vo forme tlačovej konferencie, workshop Innovation camp, videokonferenciu s manažérmi firiem vo Veľkej Británii, kde študenti tejto školy praxovali, a simulované pracovné pohovory. Magnetom pre návštevníkov podujatia bol kontraktačný deň cvičných firiem, besedy s odborníkmi z praxe, ako i exkurzia firmy ZF a.s. a Domu náradia v Leviciach.

2) Obchodná akadémia v Trnave usporiadala podujatie pod názvom Európsky týždeň odborných zručností v rámci tzv. peer teaching, teda učenia sa navzájom, mladší od starších. Žiaci OA sa podelili o svoje odborné vedomosti z ekonomických predmetov s deviatakmi zo ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15 v Trnave. Deviataci si vypočuli skúsenosti študentov z pobytu v Londýne v rámci zahraničnej odbornej praxe Erasmus+, porozprávali sa o význame odborného vzdelávania, prípravy a zručnostiach potrebných pre prax v budúcnosti aj dôležitosti správneho výberu študijného zamerania a budúceho povolania. Program zahŕňal sériu navzájom súvisiacich aktivít, napríklad besedu s odborníkmi, prednášku na tému - Objav svoj talent, učenie sa prácou a prehliadku zručností a kvízy.

3) Ústav automatizácie, mechatroniky a robotiky, Strojnícka fakulta, TUKE v Košiciach realizoval Deň otvorených dverí v spolupráci so Spojenou školou Juraja Henischa z Bardejova a spoločnosťou MANEX spol. s r.o. Hlavnou aktivitou bola súťaž s názvom - NAPROGRAMUJ SVOJ ROBOT, ktorá bola zameraná na rýchlosť programovania priemyselného robota. Podujatie bolo názornou ukážkou prepojenia praktických a odborných zručností. Do programu boli zapojení žiaci, učitelia SOŠ, majstri odborného výcviku a zástupcovia firem. Ostatné aktivity zahŕňali odborné prednášky v oblasti robotiky.

Víťazným podujatiam sa budú refundovať všetky náklady spojené s organizovaním týchto podujatí.

Víťazom srdečne gratulujeme!Kontakt

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Križkova 9
81104 Bratislava
Slovenská republika

Mária Paveleková
maria.pavelekova@saaic.sk