Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KONTAKTY

Národné stredisko pre Europass

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava 1

Mgr. Kristína Hrubá, tel : 02/59374 615
E-mail: sudv@minedu.sk

kontaktná osoba: