Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KONTAKTY

Euroguidance centrum

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Križkova 9
811 04 Bratislava

Mgr. Lenka Martinkovičová, tel : 02/209 222 02
PhDr. Štefan Grajcar, tel : 02/209 222 81

E-mail: euroguidance@saaic.sk
WWW: http://www.saaic.sk/euroguidance