Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    INFORMAČNÉ NÁSTROJE


OLS - Online jazyková podpora


ols.jpg, 4,4kB Online Linguistic Support (OLS) je nástroj Európskej komisie, ktorého cieľom je monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti a podporou jazykovej prípravy zvýšiť kvalitu mobility v rámci programu Erasmus+. Nástroj OLS umožňuje Európskej komisii, národným agentúram, no najmä inštitúciám riadiť a monitorovať napredovanie účastníkov v ich jazykových zručnostiach. OLS umožňuje testovanie jazykových zručností účastníkov pred a po ukončení mobility a absolvovať účastníkom jazykový kurz.

    Portál je dostupný na internetovej adrese: http://erasmusplusols.eu.

  • Príručka pre užívateľov/príjemcov [SK, pdf, 2 MB]
  • OLS User Guide for Beneficiaries [EN, pdf, 2 MB]
  • Technical questions and answers for beneficiaries on the Erasmus+ OLS [EN, pdf, 740 KB]
  • The Language Assessment – User guide for mobility participants [EN, pdf, 2 MB]
  • Jazykové hodnotenie – Príručka pre účastníkov mobility
  • The Language Courses – User guide for mobility participants [EN, pdf, 5 MB]
  • Jazykové kurzy – Príručka pre účastníkov mobility (SK)
  • Jazykové hodnotenie – Prezentácia pre účastníkov mobility [EN, pdf, 1 MB]

Poznámka NA: Slovenské verzie príručiek bude NA postupne dopĺňať.