Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2018

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2017

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2016

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2015

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2014

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých
Mládež a šport
Medzisektorové vzdelávanie

2018 - Školské vzdelávanie - Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl

  • Sprievodca programom Erasmus+ 2018 [SK, pdf, 5 MB]
  • Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov v KA2
  • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
  • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 638 KB]
  • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
  • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá (projekt s viacerými príjemcami) [SK, pdf, 323 KB]
  • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 284 KB]
  • Inštrukcie k priebežnej správe
  • Informácie o Europasse [SK, pdf, 421 KB]
  • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacím aktivitám [SK, docx, 107 KB]