Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2018

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2017

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2016

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2015

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2014

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých
Mládež a šport
Medzisektorové vzdelávanie

2018 - Vysokoškolské vzdelávanie - Strategické partnerstvá (projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+)

  • Sprievodca programom Erasmus+ 2018 [SK, pdf, 5 MB]
  • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
  • Príloha I - Všeobecné podmienky pre projekty s viacerými príjemcami [SK, pdf, 662 KB]
  • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet, Zoznam ďalších príjemcov (zasiela NA)
  • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá (projekt s viacerými príjemcami) [SK, pdf, 515 KB]
  • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 313 KB]
  • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a príjemcami
  • Žiadosť o zmenu rozpočtu pre projekty KA2
  • Informácie o Europasse