Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2018

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2017

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2016

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2015

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2014

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých
Mládež a šport
Medzisektorové vzdelávanie

2018 - Vzdelávanie dospelých - Mobility jednotlivcov

  • Sprievodca programom Erasmus+ 2018 [SK, pdf, 5 MB]
  • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
  • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 638 KB]
  • Príloha I - Všeobecné podmienky - konzorcium [SK, pdf, 662 KB]
  • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 404 KB]
  • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá - konzorcium [SK, pdf, 432 KB]
  • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 278 KB]
  • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
    • Mobilita zamestnancov:
      • Zmluva o poskytnutí grantu na mobilitu zamestnancov/pracovníkov na výučbu a ďalšie vzdelávanie (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, docx, 48 KB]
      • Program mobility pre zamestnancov/pracovníkov vo vzdelávaní dospelých [SK, docx, 20 KB]
      • Mobility Agreement for Staff [EN, docx, 26 KB]
  • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, pdf, 113 KB]
  • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 52 KB]
  • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 159 KB]
  • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [EN, , 0]