Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2017

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2016

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2015

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2014

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých
Mládež a šport
Medzisektorové vzdelávanie

2014 - Vysokoškolské vzdelávanie - Mobility jednotlivcov

  • Všeobecné podmienky (platné pre vysoké školy) [SK, pdf, 721 KB]
  • Príručka programu Erasmus+ [SK, pdf, 4 MB]
  • Všeobecné podmienky (platné pre konzorciá) [SK, pdf, 608 KB]
  • Erasmus+ programme guide [EN, pdf, 1 MB]
  • Denné sadzby pre mobilitu jednotlivcov [SK, pdf, 350 KB]
  • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, pdf, 765 KB]
  • Príloha I – Opis projektu
  • Príloha II – Odhadovaný rozpočet (vypracuje NA)
  • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá (platné pre vysoké školy) [SK, pdf, 389 KB]
  • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá (platné pre konzorciá) [SK, pdf, 393 KB]
  • Príloha IV – Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
    • a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov:
    • b) Mobilita zamestnancov:
      • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, doc, 82 KB]
      • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [EN, doc, 67 KB]
      • Program mobility – výučba [SK, doc, 126 KB]
      • Staff mobility for teaching – Mobility Agreement [EN, doc, 121 KB]
      • Program mobility – školenia [SK, doc, 125 KB]
      • Staff mobility for training – Mobility Agreement [EN, doc, 119 KB]
  • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, docx, 40 KB]
  • Formulár priebežnej správy [EN, xlsx, 48 KB]
  • Príloha V – Formulár záverečného vyúčtovania finančných prostriedkov pridelených na Erasmus mobilitu študentov z prostriedkov MŠVVaŠ SR [SK, xls, 189 KB]