Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Inštrukcie + harmonogram


  • Pripravujeme pre vás inštrukcie a videoinštrukcie k vypĺňaniu online formulárov prihlášok, ktoré budeme postupne zverejňovať v závislosti od termínov podávania prihlášok v kľúčových akciách KA1, KA2 a KA3.
  • Harmonogram výberovej procedúry zverejníme po aktualizácii zo strany Európskej komisie.
  • Inštrukcie k vypĺňaniu online formulárov prihlášok [EN, pdf, 1 MB]
  • Postup pre nováčikov – podanie prihlášky [EN, pdf, 435 KB]