Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Spolupráca s partnerskými krajinami

Spolupráca s partnerskými krajinami (international dimension) predstavuje časť programu Erasmus+, ktorá sa zameriava na spoluprácu vysokých škôl s partnermi z celého sveta mimo krajín programu. Úvodnú informáciu vám poskytne sekcia „Čo ponúka program“ a Príručka pre žiadateľov.


Aktivity v kompetencii národnej agentúry


Medzinárodná mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl (international credit mobility, KA107)

  • Príručka pre vysoké školy k medzinárodnej mobilite [EN, pdf, 1 MB]
  • Zmluva medzi inštitúciami (Inter-institutional Agreement) [EN, doc, 122 KB]
  • Predbežný rozpočet KA107 pre Slovenskú republiku na rok 2018 [EN, pdf, 242 KB]
  • Prehľad čerpania rozpočtu KA107 za rok 2017 [EN, pdf, 252 KB]
  • Zoznam VŠ na Kryme, ktoré nie sú oprávnené k účasti v KA107 [EN, pdf, 219 KB]
  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA107 [EN, pdf, 237 KB]


Aktivity v kompetencii výkonnej agentúry EACEA


Ako pripraviť kvalitnú prihlášku (e-tutoriál)

Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus


Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní


Aktivity Jean Monnet


Znalostné aliancie


Prezentácie z podujatí v rámci Výzvy 2018 na tému Spolupráca s partnerskými krajinami, ktoré spoluorganizovala alebo účasť Slovenska zabezpečovala naša národná agentúra, nájdete v časti Prezentácie.