Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Príručky pre žiadateľov

  • Príručka k programu Erasmus+ 2018 [EN, pdf, 6 MB], [SK, pdf, 5 MB], [On-line verzia]
  • Typy oprávnených inštitúcií pre sektor školského vzdelávania [SK, pdf, 341 KB]
  • Zoznam európskych priorít v národnom kontexte Erasmus+ 2018 [SK, pdf, 295 KB]
  • Sadzby grantov pre vysokoškolských študentov a zamestnancov v programe E+ 2018 [SK, pdf, 553 KB]
  • Sadzby grantov pre zamestnancov a učiacich sa v akcii KA1 na rok 2018 [SK, pdf, 502 KB]
  • Zoznam operačných cieľov programu Erasmus+ v Slovenskej republike na rok 2018 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pdf, 118 KB]
  • Rozdelenie rozpočtu v sektore Vzdelávania dospelých, KA2 – Strategické partnerstvá 2018 [SK, pdf, 96 KB]
  • Rozdelenie rozpočtu v sektore Školského vzdelávania, KA2 – Strategické partnerstvá 2018 [SK, pdf, 95 KB]
  • Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov Strategické partnerstvá [SK, pdf, 749 KB]
  • Príručka pre hodnotiteľov 2018 - informácia o pravidlách hodnotenia [EN, pdf, 697 KB]