Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PREZENTÁCIE ZO SEMINÁROV


25-26.6.2018
   
Komárno - Inštruktážny seminár pre Erasmus+ kontaktné osoby na vysokých školách (KA103, KA107)
  - Bikárova, E. – Rôzne [SK, pdf, 978 KB]
  - De Gelder N. – Príklady dobrej praxe, VŠVU [SK, pdf, 1 MB]
  - Haberlandová, V.: Erasmus going digital [SK, pdf, 947 KB]
  - Marušincová, M. – Priebežné správy 2017 [SK, pdf, 536 KB]
  - Marušincová, M. – Zmluva KA103 2018 [SK, pdf, 956 KB]
  - Marušincová, M. – Online Learning Agreement, Erasmus Without Paper [SK, pdf, 1 MB]
  - Mattoš, B. – Staff Week na Ekonomickej univerzite v Bratislave [SK, pdf, 4 MB]
  - Miháliková, S – Záverečné správy 2016 [SK, pdf, 394 KB]
  - Miháliková, S.- Zmluva KA107 2018 [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková, J. – Výzva KA103 2018 [SK, pdf, 718 KB]
  - Šmálová, K.- Výzva KA107 2018 [SK, pdf, 919 KB]
 
 
21.6.2018
   
Bratislava - Inštruktážny seminár k priebežným správam KA2 - sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pptx, 1 MB]
  - Cýchová, M., Čermáková A., Staník, R. – Predkladanie priebežných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pptx, 246 KB]
 
 
21.6.2018
   
Bratislava - Inštruktážny seminár k záverečným správam KA2 – sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pptx, 1 MB]
  - Cýchová, M., Čermáková A., Staník, R. – Predkladanie a hodnotenie záverečných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pptx, 190 KB]
 
 
31.5.2018
   
Bratislava - Inštruktážny seminár k priebežným správam KA2 – sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pptx, 1 MB]
  - Cýchová, M., Čermáková A., Staník R. – Predkladanie priebežných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pptx, 289 KB]
 
 
31.5.2018
   
Bratislava - Inštruktážny seminár k záverečným správam KA2 – sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pptx, 1 MB]
  - Cýchová, M., Čermáková A., Staník R. – Predkladanie a hodnotenie záverečných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pptx, 238 KB]
 
 
22.5., 23.5.2018
   
KE, ZV - Inštruktážny seminár k priebežným správam KA2 - sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pptx, 1 MB]
  - Cýchová, M., Čermáková A., Staník, R. – Predkladanie priebežných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pptx, 259 KB]
 
 
22.5., 23.5.2018
   
KE, ZV - Inštruktážny seminár k záverečným správam KA2 – sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pptx, 1 MB]
  - Cýchová, M., Čermáková A., Staník, R. – Predkladanie a hodnotenie záverečných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pptx, 190 KB]
 
 
29.5, 5.-6. 6. 2018
   
BA, KE, ZA - Manažment schválených projektov KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2018
  - Bikárová, E. - Výzva 2018 [SK, pptx, 3 MB]
  - Magálová, J. – Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pptx, 171 KB]
  - Horníková, H. – Finančné pravidlá pre projekty KA1 [SK, pptx, 182 KB]
  - Igazová, A. – Zmluvné dokumenty medzi príjemcom a účastníkmi [SK, pptx, 143 KB]
  - Magálová, J. – Informačné nástroje Európskej komisie [SK, pptx, 944 KB]
  - Uhríková, J. – Príklady dobrej praxe [SK, pptx, 2 MB]
  - Chynoradská, J. – Príklady dobrej praxe [SK, pptx, 1 MB]
  - Fedorová, J. – Príklady dobrej praxe [SK, ppt, 25 MB]
 
 
12.4.2018
   
Bratislava - Príprava prihlášky pre žiadateľov o Chartu OVP
  - Bogdanová M. - Všeobecné info [SK, pdf, 1 MB]
  - Bogdanová M. - Stratégia internacionalizácie [SK, pdf, 857 KB]
 
 
23.1., 31.1., 7.2. 2018
   
Košice, Bratislava, Žilina - Inštruktážne semináre k príprave projektov KA2
  - WORKSHOP KA229 Školské vymenné partnerstvá - Cisárová [SK, pdf, 1 MB]
  - WORKSHOP KA229 Technické Inštrukcie Školské vymenné partnerstvá - Cisárová [SK, pdf, 1 MB]
  - Ukážka projektu KA229, KE: Súkromná ZŠ Giraltovce - Kopčák [SK, pdf, 1 MB]
  - Ukážka projektu KA229, BA: ZŠ s MŠ Vráble - Repaská [SK, pdf, 1 MB]
  - Ukážka projektu KA229, ZA: Gymnázium Prievidza - Remiašová [SK, pdf, 5 MB]
  - eTwinning, KE - Majzlík [SK, pdf, 1 MB]
  - eTwinning, BA - Lohyňová [SK, pdf, 1 MB]
  - eTwinning, ZA - Podolanová [SK, pdf, 770 KB]
  - WORKSHOP KA202 OVP + KA203 VŠ Strategické partnerstvá - Paveleková + Šamková [SK, pdf, 429 KB]
  - WORKSHOP KA202 OVP + KA203 VŠ Technické Inštrukcie - Paveleková + Šamková [SK, pdf, 407 KB]
  - Ukážka projektu KA203, KE: TU Košice - Szabó [SK, pdf, 577 KB]
  - Ukážka projektu KA202, BA: BKS Úspech Bratislava - Hanuliaková [SK, pdf, 1 MB]
  - WORKSHOP KA201 ŠV + KA204 VD Strategické partnerstvá - Bogdanová + Izáková [SK, pdf, 758 KB]
  - WORKSHOP KA201 ŠV + KA204 VD Technické Inštrukcie - Bogdanová + Izáková [SK, pdf, 750 KB]
  - Ukážka projektu KA204, KE: Verejná knižnica J.Bocatia Košice - Švedová [SK, pdf, 5 MB]
  - Ukážka projektu KA201, BA: UKF Nitra - Luprichová [SK, pdf, 2 MB]
  - Platforma EPALE VD - Petrík [SK, pdf, 2 MB]
 
 
5., 6., 8. 12. 2017
   
Bratislava, Žilina, Košice - Inštruktážne semináre k príprave projektov KA1
  - KA1 Technické inštrukcie [SK, pdf, 1006 KB]
  - EPALE NÚCŽV - VD [SK, pdf, 2 MB]
  - eTwinning BA - SV [SK, pdf, 1 MB]
  - eTwinning ZA - SV [SK, pdf, 756 KB]
  - eTwinning KE - SV [SK, exe, 33 MB]
  - Príklad dobrej praxe BA - GYM Andrea Vrábla Levice - SV [SK, pdf, 757 KB]
  - Príklad dobrej praxe BA - Jazyková škola Palisady - VD [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe BA - Obchodná akadémia Nitra - OVP [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe KE - GYM J.A.Raymana Prešov - SV [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe KE - Jazyková škola Presov - VD [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe KE - SOŠ Ostrovského Košice - OVP [SK, pdf, 871 KB]
  - Príklad dobrej praxe ZA - Jazyková škola VAGES Nitra - VD [SK, pdf, 501 KB]
  - Príklad dobrej praxe ZA - Obchodná akadémia Žilina - SV [SK, pdf, 939 KB]
  - Príklad dobrej praxe ZA - SOŠ stavebná Žilina - OVP [SK, pdf, 2 MB]
  - WORKSHOP KA1 OVP - Paveleková [SK, pdf, 2 MB]
  - WORKSHOP KA1 SV - Bogdanová, Cisárová [SK, pdf, 2 MB]
  - WORKSHOP KA1 VD - Izáková [SK, pdf, 2 MB]
 
 
16.11.2017
   
Zvolen - Tematický monitoring držiteľov charty v OVP zameraný na ECVET
  - Junášková A. - ECVET na Slovensku [SK, pdf, 815 KB]
  - Junášková A. - Workshop otázky [SK, pdf, 703 KB]
  - Príklad dobrej praxe - Spojená škola, Detva [SK, pdf, 529 KB]
  - Príklad dobrej praxe - SOŠ Chemická, Bratislava [SK, pdf, 2 MB]
  - Príklad dobrej praxe - Stredná priemyselná škola, Snina [SK, pdf, 1 MB]
 
 
27 - 28.11.2017
   
Bratislava - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov na vysokých školách
  - Bikárová, E. - Kontroly a monitoring [SK, pdf, 1008 KB]
  - Bikárová, E. - Rôzne [SK, pdf, 975 KB]
  - Filip, S. – Prezentácia VŠEMVS [SK, pdf, 3 MB]
  - Filkornová, D. – Výzva 2018 k Vzdelávacej mobilite jednotlivcov v rámci programových krajín (KA103) [SK, pdf, 1 MB]
  - Marušincová, M. - Realizácia projektov KA103 z výzvy 2016 a 2017 [SK, pdf, 1 MB]
  - Marušincová, M. - Realizácia projektov KA107 z výzvy 2016 a 2017 [SK, pdf, 1 MB]
  - Miháliková, S. - Záverečné správy KA103 z Výzvy 2015 [SK, pdf, 1 MB]
  - Miháliková, S. - Záverečné správy KA107 z Výzvy 2015 [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková, J. – Administratívna príručka pre vysoké školy 2017 [SK, pdf, 831 KB]
  - Šamková, J. – Prihláška KA103 - 2018 [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková, J. – Prihláška KA107 - 2018 [SK, pdf, 1 MB]
  - Šmálová, K. - Výzva 2018 k Vzdelávacej mobilite jednotlivcov medzi programovými a partnerskými krajinami (KA107) [SK, pdf, 1 MB]
  - Štefániková, A. – 30 rokov programu Erasmus [SK, pdf, 1 MB]
  - Varholík, L. – Aktivity ESN [SK, pdf, 8 MB]
 
 
6. - 7. 11. 2017
   
Brno, Česká republika - Erasmus+ Infoday on International Dimension, Workshops on Capacity Building in Higher Education and Erasmus Mundus Joint Master Degrees / Informačný seminár Erasmus+ o spolupráci s partnerskými krajinami a workshopy na Budovanie kapacít a Spoločné magi
  - Prezentácie [EN, zip, 13 MB]
  - Fotogaléria
 
 
18. - 19. 10. 2017
   
Rím, Taliansko - Erasmus+ Contact Seminar with Southern Mediterranean Countries / Kontaktný seminár Erasmus+ s krajinami Južného Stredomoria

  - Prezentácie
  - Profily účastníkov na hľadanie partnerov
 
 
21. 11. 2017
   
Bratislava - Monitorovací seminár „Projektový manažment KA2 projektov (Strategické partnerstvá"
  - Čermáková, A. – Keď je projekt výzvou [SK, pdf, 1 MB]
  - Štefániková, A. – Workshop o dopade projektových aktivít [SK, pdf, 928 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Volná, J., UK v Bratislave – Zdieľanie skúsenosti s tvorbou intelektuálnych výstupov [SK, pdf, 1016 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Kahan, J., Strom života – Zdieľanie skúseností s realizáciou vzdelávacích aktivít [SK, pdf, 1 MB]
 
 
24., 25., 27. 10. 2017
   
Košice, Zvolen, Bratislava - Informačné dni k Výzve 2018
  - Program Erasmus+ [SK, pdf, 1 MB]
  - KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov [SK, pdf, 1 MB]
  - KA2 – Strategické partnerstvá [SK, pdf, 1 MB]
  - KA1, KA2, KA3 - Iuventa Mládež a šport [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe KE: SPŠE Košice, KA102 [SK, pdf, 2 MB]
  - Príklad dobrej praxe KE: OA Košice, KA219 [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe ZVO: SOŠ Banská Bystrica, KA202 [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe BA: OA Čadca, KA101 [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe BA: AJŠ SR Bratislava, KA202 [SK, pdf, 584 KB]
 
 
24., 27.10.2017
   
Košice, Bratislava - Informačné dni pre vysoké školy k Výzve 2018
  - Znalostné aliancie [SK, pdf, 419 KB]
  - Spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus, Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, Jean Monnet [SK, pdf, 746 KB]
  - Strategické partnerstvá [SK, pdf, 332 KB]
  - Príklady dobrej praxe KE: Košice IT Valley – Znalostná aliancia BIZMOOC [SK, pdf, 846 KB]
  - Príklady dobrej praxe KE: Ekonomická fakulta TU v Košiciach – Ako napísať úspešný projekt Strategické partnerstvá [SK, pdf, 218 KB]
  - Príklady dobrej praxe BA: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Jean Monnet Chair [SK, pdf, 724 KB]
  - Príklady dobrej praxe BA: Fakulta architektúry STU v Bratislave – Strategické partnerstvo UNIALL [SK, pdf, 998 KB]
 
 
20.-21.9.2017
   
Viedeň, Rakúsko - Erasmus+ Higher Education Seminar on Cooperation with Partner Countries / Informačný deň Erasmus+ o spolupráci s partnerskými krajinami.
  - Link
 
 
5.,11.10.2017
   
Bratislava, Košice - Manažment schválených projektov KA2  2017 - sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
  - Bikárová E. - Výzva 2017 [SK, pdf, 2 MB]
  - Čermáková A. - Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 571 KB]
  - Bikárová E. - Manažment projektu [SK, pdf, 1 MB]
  - Cýchová M. - Prehľad rozpočtových kategórií [SK, pdf, 840 KB]
  - Bikárová E. - Kontroly projektov [SK, pdf, 806 KB]
 
 
6.10.2017
   
Bratislava - Manažment schválených projektov KA2  2017 - sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Bikárová E. - Výzva 2017 [SK, pdf, 2 MB]
  - Čermáková A. - Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 531 KB]
  - Bikárová E. - Manažment projektu [SK, pdf, 1 MB]
  - Cýchová M. - Prehľad rozpočtových kategórií [SK, pdf, 1 MB]
  - Bikárová E. - Kontroly projektov [SK, pdf, 816 KB]
 
 
27-28. 6. 2017
   
Banská Bystrica - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov
  - Bikárová, E. – Kontroly a systémové audity [SK, pdf, 832 KB]
  - Filkornová, D. – 30 rokov programu Erasmus [SK, pdf, 1 MB]
  - Filkornová, D. – Výzva KA107 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi programovými a partnerskými krajinami 2017 [SK, pdf, 1 MB]
  - Marušincová, M. – Záverečná správa 2015 a priebežná správa 2016 – KA103 [SK, pdf, 1 MB]
  - Marušincová, M. – Zmluva KA107 –Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi programovými a partnerskými krajinami 2017 [SK, pdf, 1 MB]
  - Moková, M. - Záverečná správa 2015 a priebežná správa 2016 – KA107 [SK, pdf, 934 KB]
  - Moková, M. - Zmluva KA103 –Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v rámci programových krajín 2017 [SK, pdf, 916 KB]
  - Šamková, J. - Výzva KA103 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v rámci programových krajín 2017 [SK, pdf, 964 KB]
  - Štefániková, A. – Centralizované projekty [SK, pdf, 1 MB]
  - Štefániková, A. – Hodnotiaci proces KA107 [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklady dobrej praxe: Belková, M. – Erasmus+ mobility pre študentov so špecifickými potrebami na UK v Bratislave [SK, pdf, 455 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Belková, M. – The Slovak Spectator &Erasmus [SK, pdf, 373 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Biljalovičová, A. – Stáže študentov – Worspace Europe [SK, pdf, 2 MB]
  - Príklady dobrej praxe: Kosztanko, S. – Diseminačné aktivity na Ekonomickej univerzite v Bratislave [SK, pdf, 944 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Mezeiová, R. - Diseminačné aktivity na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklady dobrej praxe: Noskovičová, L. – Záverečná správa – Akadémia policajného zboru v Bratislave [SK, pdf, 707 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Trabalíková, E. – Katalóg predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklady dobrej praxe: Valentová, K. – Spolupráca s partnerskými krajinami na Technickej univerzite v Košiciach [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklady dobrej praxe: Vítko, P. – Dopad programu Erasmus na Akadémiu umení v Banskej Bystrici [SK, pdf, 448 KB]
 
 
7.,8.,13.6.2017
   
KE, ZN, BA - Manažment schválených projektov KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2017
  - Bikárová E. - Výzva 2017 [SK, pptx, 3 MB]
  - Magálová, J. – Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pptx, 177 KB]
  - Horníková, H. – Finančné pravidlá pre projekty KA1 [SK, pptx, 778 KB]
  - Igazová, A. – Zmluvné dokumenty medzi príjemcom a účastníkmi [SK, pptx, 145 KB]
  - Magálová, J. – Informačné nástroje Európskej komisie [SK, pptx, 838 KB]
 
 
14.-15.6.2017
   
Bratislava - Inštruktážny seminár - KA2 – Strategické partnerstvá - predkladanie záverečných správ
  - Bikárová E. – Úvodné informácie a oslavy 30. výročia programu Erasmus+ [SK, pdf, 1 MB]
  - Staník R. – Informačné nástroje - Mobility Tool+ a Platforma výsledkov projektov Erasmus+ [SK, pdf, 10 MB]
  - Cýchová M. – Predkladanie záverečných správ a kontrola podporných dokumentov [SK, pdf, 633 KB]
 
 
31.3.2017
   
Bratislava - Príprava prihlášky na Chartu OVP
  - Bogdanová M. - Charta mobility OVP [SK, pdf, 1 MB]
  - Bogdanová M. - Stratégia internacionalizácie [SK, pdf, 854 KB]
 
 
24., 26. 1. 2017
   
KE, BA - Inštruktážny seminár k predkladaniu návrhov projektov KA2 – Strategické partnerstvá
  - Šamková, J. – Základné informácie k Strategickým partnerstvám KA2 [SK, pdf, 1 MB]
  - Bogdanová, M. – Technické inštrukcie k podávaniu prihlášky KA2 [SK, pdf, 887 KB]
  - Bogdanová, M. – Platformy EÚ [SK, pdf, 1 MB]
  - Workshop - Cisárová, N.– Čisto školské partnerstvá KA2019 [SK, pdf, 565 KB]
  - Workshop - Izáková, Z., Bogdanová, M. – Školské vzdelávanie KA201 a vzdelávanie dospelých KA204 [SK, pdf, 919 KB]
  - Workshop - Paveleková, M., Šamková, J. – Odborné vzdelávanie a príprava KA202 a vysokoškolské vzdelávanie KA203 [SK, pdf, 308 KB]
  - Malatinec, T. – Prezentácia projektu KA204 [SK, pdf, 1 MB]
  - Hajtmánková, M. – Prezentácia projektu KA202 [SK, pdf, 1011 KB]
  - Petrík, J. – EPALE platforma [SK, pdf, 2 MB]
  - Lohyňová, K. – e-Twinning v projekte KA219 [SK, pdf, 2 MB]
  - Smreková, M. – e-Twinning v projekte KA219 [SK, pdf, 970 KB]
 
 
6., 7. a 9. 12. 2016
   
KE, BB, BA - Inštruktážne semináre ku KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  - Základné informácie KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov [SK, pdf, 4 MB]
  - Technické inštrukcie [SK, pdf, 887 KB]
  - Workshop ŠV, VD [SK, pdf, 2 MB]
  - Workshop OVP [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe BA: SZŠ Bratislava ŠV [SK, pdf, 763 KB]
  - Príklad dobrej praxe BB: ZŠ Banská Štiavnica ŠV [SK, pdf, 879 KB]
  - Príklad dobrej praxe KE: SPŠ Levoča ŠV [SK, pdf, 255 KB]
  - eTwinning BA [SK, pdf, 719 KB]
  - eTwinning BB [SK, pdf, 783 KB]
  - eTwinning KE
 
 
23.11.2016
   
Bratislava - Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+
  - Filkornová D., Bikárová E. – Pár slov k programu Erasmus+ [SK, pdf, 16 MB]
  - Mosur A. – We like Erasmus mobility in Slovakia [EN, pdf, 598 KB]
  - Ristvej J. – Vplyv mobility Erasmus na vysokú školu [SK, pdf, 1 MB]
  - Scherer D. – Kvalita mobility Erasmus z pohľadu Európskej komisie [EN, pdf, 5 MB]
  - Schön M. – Študenti študentom [EN, pdf, 3 MB]
  - Semivanová S. – Stáž Erasmus je užitočná prax [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková J., Šmálová K. – Cesta ku kvalitnej mobilite Erasmus+ [SK, pdf, 16 MB]
 
 
24.11.2016
   
Bratislava - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov na vysokých školách
  - Bikárová E. – Rôzne [SK, pdf, 1 MB]
  - Bikárová, E., Šamková J. - Monitoring a kontrola projektov [SK, pdf, 1 MB]
  - Filkornová D. - Výzva Erasmus+ 2017 k vzdelávacej mobilite jednotlivcov v rámci programových krajín KA103 [SK, pdf, 2 MB]
  - Marušincová M. - Výsledky projektov Erasmus+ z Výzvy 2014 [SK, pdf, 919 KB]
  - Moková M. - Realizácia projektov Erasmus+ z Výzvy 2015, 2016 [SK, pdf, 838 KB]
  - Moková M. - Realizácia projektov KA107 z Výzvy 2015 [SK, pdf, 870 KB]
  - Šamková J. - Prihláška KA103 - Inštrukcie k vyplňovaniu prihlášky [SK, pdf, 494 KB]
  - Šamková J. - Prihláška KA107 - Inštrukcie k vyplňovaniu prihlášky [SK, pdf, 662 KB]
  - Štefániková A. - Výsledky centralizovaných projektov [SK, pdf, 825 KB]
  - Štefániková A. - Výsledky druhého kola KA107 a odporúčania expertov [SK, pdf, 588 KB]
  - Štefániková A. - Výzva Erasmus+ 2017 k Vzdelávacej mobilite jednotlivcov z/do partnerských krajín KA107 [SK, pdf, 1 MB]
 
 
8.,9.,10. 11. 2016
   
Bratislava, Žilina, Košice - Informačné dni k Výzve 2017
  - Úvod, Program [SK, pdf, 369 KB]
  - Program Erasmus+ [SK, pdf, 1 MB]
  - KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov [SK, pdf, 4 MB]
  - KA2-Strategické partnerstvá [SK, pdf, 358 KB]
  - Platformy [SK, pdf, 1 MB]
  - Mládež [SK, pdf, 610 KB]
  - Mládež-EDS [SK, pdf, 671 KB]
  - Mládež-Eurodesk [SK, pdf, 2 MB]
  - Šport [SK, pdf, 651 KB]
  - Príklady dobrej praxe BA: Súkromná SOŠ automobilová-BA-KA1-OVP [SK, pdf, 3 MB]
  - Príklady dobrej praxe BA: RAABE Bratislava-KA2-SE [SK, pdf, 792 KB]
  - Príklady dobrej praxe ZA: Akadémia vzdelávania Čadca-KA1-VD [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklady dobrej praxe ZA: MŠ Raková-KA2-SE [SK, pdf, 3 MB]
  - Príklady dobrej praxe KE: Spojená škola sv. Košických mučeníkov-KA1-SE [SK, pdf, 635 KB]
  - Príklady dobrej praxe KE: Asociácia remeselníkov Karpát-KA2-OVP [SK, pdf, 1 MB]
 
 
8.,10. 11. 2016
   
Bratislava, Košice - Informačné dni pre vysoké školy
  - Filkornová D., Šmálová K. – Informácie o programe Erasmus+ [SK, pdf, 1 MB]
  - Gabrini L. – Centralizované projekty Erasmus Mundus a Budovanie kapacít [SK, pdf, 4 MB]
  - Majerník J. – Prezentácia projektu Budovanie kapacít [SK, pdf, 2 MB]
  - Pleschová G. – Prezentácia projektu strategické partnerstvá [SK, pdf, 483 KB]
  - Šamková J. – Strategické partnerstvá [SK, pdf, 401 KB]
  - Štefániková A. - Centralizované projekty Erasmus Mundus a Budovanie kapacít [SK, pdf, 3 MB]
  - Štefániková A. – Centralizované projekty Jean Monnet [SK, pdf, 1 MB]
  - Timková R. – Prezentácia projektu Strategické partnerstvá [SK, pdf, 1014 KB]
 
 
7.10.2016
   
Zvolen - Manažment schválených projektov KA2  2016 - ŠV, VD, OVP, VŠ
  - Bikárová E. - KA2 Výzva 2016 [SK, pdf, 1 MB]
  - Dujničová T. - Finančné pravidlá a podporné dokumenty [SK, pptx, 140 KB]
  - Mácsayová E. - IT nastroje [SK, pdf, 665 KB]
  - Mácsayová E. - Zmluva o poskytnutí grantu 2016 [SK, pdf, 494 KB]
  - Staník R. - Rozpočtové kategórie [SK, pdf, 964 KB]
 
 
6.10.2016
   
Zvolen - Manažment schválených projektov KA2  2016 - partnerstvá zložené výlučne zo škôl
  - Bikárová E. - KA2 Výzva 2016 [SK, pdf, 1 MB]
  - Dujničová T. - Finančné pravidlá a podporné dokumenty [SK, pptx, 140 KB]
  - Mácsayová E. - IT nastroje [SK, pdf, 682 KB]
  - Mácsayová E. - Zmluva o poskytnutí grantu 2016 - partnerstvá zložené výlučne zo škôl [SK, pdf, 484 KB]
  - Staník R. - Rozpočtové kategórie [SK, pdf, 964 KB]
 
 
27.-28. 6. 2016
   
Žilina - Inštruktážny seminár pre Erasmus koordinátorov
  - Bikárová E. – Zmluva o poskytnutí grantu 2016 - KA 107 [SK, pdf, 134 KB]
  - Bikárová E. – OLS – Jazyková príprava [SK, pdf, 303 KB]
  - Bikárová E. – Priebežná správa 2015 – KA103 [SK, pdf, 148 KB]
  - Filkornová D. – Výzva 2016 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami [SK, pdf, 707 KB]
  - Filkornová D. – Výzva 2016 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v rámci programových krajín [SK, pdf, 717 KB]
  - Mrázová M. – Záverečná správa 2014 - KA103 [SK, pdf, 361 KB]
  - Mrázová M. – Priebežná správa 2015 – KA107 [SK, pdf, 146 KB]
  - Mrázová M. – Zmluva o poskytnutí grantu 2016 - KA 103 [SK, pdf, 132 KB]
  - Ristvej J. – Prezentácia Žilinskej univerzity v Žiline [SK, pdf, 5 MB]
  - Romančíková J. – ESN aktivity [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková J. Bikárová E. – Monitoring a kontroly na VŠ [SK, pdf, 379 KB]
  - Šamková J. – Administratívna príručka 2016 [SK, pdf, 210 KB]
  - Šamková J. – Mobility Tool+ 2016 [SK, pdf, 82 KB]
  - Trebatická R. – Centralizované projekty [SK, pdf, 197 KB]
  - Trebatická R. – Výberová procedúra KA107 [SK, pdf, 286 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Baková M. – Mobility zamestnancov na SPU [SK, pdf, 760 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Moldová Chovancová M. – Mobilita zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku [SK, pdf, 448 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Suhányi L. – Mobility zamestnancov na Prešovskej univerzite [SK, pdf, 309 KB]
  - Workshop: Lehotská, V. – Mobilita študentov [SK, pdf, 1 MB]
  - Workshop: Rudenko, S.- Spolupráca s partnerskými krajinami [SK, pdf, 1 MB]
  - Workshop: Vasiľová, M. – Mobilita študentov – uznávanie stáže [SK, pdf, 569 KB]
 
 
15.,16.,22. 6. 2016
   
KE, ZV, BA - Manažment schválených projektov KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2016
  - Bikárová E. - Výzva 2016 [SK, pptx, 218 KB]
  - Magálová, J. – Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pptx, 164 KB]
  - Igazová, A. – Zmluvy s účastníkmi [SK, pptx, 146 KB]
  - Horníková, H. – Finančné pravidlá pre projekty KA1 [SK, pptx, 186 KB]
  - Magálová, J. – Informačné nástroje Európskej komisie [SK, ppt, 1 MB]
 
 
14.06.2016
   
Bratislava - Mobility Tool+ predkladanie záverečných správ KA2 – Strategické partnerstvá 2014
  - Dujničová T.- Kontrola podporných dokumentov [SK, pdf, 405 KB]
 
 
12.4.2016
   
Bratislava - Inštruktážny seminár “Príprava žiadosti o Chartu pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave"
  - Bogdanová M. - Charta mobility OVP [SK, pdf, 347 KB]
  - Košovičová R. - Stratégia internacionalizácie [SK, pdf, 1 MB]
  - Záväzok kvality [SK, pdf, 666 KB]
 
 
8.3.2016
   
Bratislava - Manažment schválených projektov KA1 z rezervného zoznamu - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2015
  - Bikárová, E. – Výzva 2015 pre KA1 [SK, pdf, 255 KB]
  - Magálová, J. – Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 142 KB]
  - Igazová, A. – Zmluvy s účastníkmi [SK, pdf, 238 KB]
  - Horníková, H. – Finančné pravidlá pre projekty KA1 [SK, pdf, 786 KB]
  - Magálová, J. – Informačné nástroje Európskej komisie [SK, pdf, 1 MB]
 
 
25., 27. 1. 2016
   
BA, KE - Informačné dni KA2 - Strategické partnerstvá
  - Bogdanová M. - Všeobecné informácie Erasmus+ [SK, pdf, 1 MB]
  - Paveleková M. - Strategické partnerstvá [SK, pdf, 418 KB]
  - Izáková Z. - ECAS, URF registrácia [SK, pdf, 339 KB]
  - Cisarová N. - WS - Čisto školské partnerstvá [SK, pdf, 293 KB]
  - Izaková Z. - WS - Vzdelávanie dospelých Školské vzdelávanie [SK, pdf, 368 KB]
  - Paveleková M. - WS - Odborné vzdelávanie a príprava [SK, pdf, 238 KB]
  - Šamková J. - WS - Vysokoškolské vzdelávanie [SK, pdf, 200 KB]
  - Podolánová G. - WS - Bratislava Čisto skolské partnerstvá eTwinning [SK, pdf, 344 KB]
  - Dubovcová K. - Vzdelávanie dospelých - EPALE [SK, pdf, 563 KB]
 
 
25., 27. 1. 2016
   
BA, KE - Informačné dni KA2 - Strategické partnerstvá - Príklady schválených projektov Erasmus+
  - Faidzen K. - WS - Bratislava - Odborné vzdelávanie a príprava [SK, pdf, 1 MB]
  - Kristínová M. - WS - Bratislava - Čisto skolské partnerstvá [SK, pdf, 3 MB]
  - Schrimpelová M. - WS - Bratislava - Školské vzdelávanie [SK, pdf, 383 KB]
  - Kocurová D.- WS - Košice - Čisto školské partnerstvá [SK, pdf, 1 MB]
  - Hajduk M., Baláž V. - WS - Košice - Odborné vzdelávanie a príprava [SK, pdf, 1019 KB]
  - Pavlovová J. - WS - Košice - Vysokoškolské vzdelávanie [SK, pdf, 530 KB]
  - Szabó Š., Legen G. - WS - Košice - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 864 KB]
  - Volná J. - WS - Bratislava - Vysokoškolské vzdelávanie [SK, pdf, 71 KB]
 
 
13.1.2016
   
Bratislava - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov - KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu
  - Bikárová E. - Kontrola projektov Erasmus+ [SK, pdf, 177 KB]
  - Bikárová E. - OLS Jazyková príprava 2016 [SK, pdf, 546 KB]
  - Bikárová E. - Stáže absolventov VŠ [SK, pdf, 197 KB]
  - Bikárová E. - Užitočné linky [SK, pdf, 168 KB]
  - Filkornová D. - KA1 Mobilita študentov a zamestnancov VŠ [SK, pdf, 389 KB]
  - Filkornová D. - Výzva Erasmus + 2016 [SK, pdf, 685 KB]
  - Šamková J., Mrázová Miloslava - Výzva 2015 KA103 [SK, pdf, 145 KB]
  - Šamková J. - Prihláška KA1 - Inštrukcie k vyplňovaniu [SK, pdf, 169 KB]
  - Šamková J. - Výzva 2014 KA103 [SK, pdf, 1 MB]
 
 
10.12.2015
   
Žilina, Tematický seminár „Vplyv mobilitných projektov Erasmus+ na organizáciu“
  - Izáková Z. - Vplyv mobilitných projektov Erasmus+ na organizáciu [SK, pdf, 477 KB]
  - Šimurka M. - Zjednotení v rôznorodosti
  - Chynoradská J. – BeLLL [SK, pdf, 1 MB]
  - Pilárová K. – Učenie sa pre budúcnosť [SK, pdf, 1 MB]
  - Foto [SK, zip, 13 MB]
 
 
26.-27.11.2015
   
Bratislava, Central European Joint Infoday on Centralised Actions / Stredoeurópsky informačný deň k centralizovaným akciám programu Erasmus+ .
  - Prezentácie, kompendium projektových návrhov účastníkov z desiatich krajín a mnohé iné zaujímavé dokumenty nájdete na samostatnej webovej stránke medzinárodného podujatia
 
 
26.11.2015
   
Bratislava, Medzinárodná mobilita – Mobilita študentov a učiteľov z/do partnerských krajín (Kľúčová akcia 1)
  - Filkornová D. - Spolupráca s partnerskými krajinami na VŠ [SK, pdf, 1 MB]
  - Trebatická R. - Inštrukcie k vyplňaniu prihlášky KA107 [SK, pdf, 246 KB]
  - Trebatická R. - Hodnotenie prihlášok KA107 [SK, pdf, 263 KB]
  - Dolná Z. - Spolupráca s partnerskými krajinami na Technickej univerzite v Košiciach [SK, pdf, 1 MB]
  - Čaplanová A. - Spolupráca s partnerskými krajinami na Ekonomickej univerzite [SK, pdf, 744 KB]
  - Prezentácia študentov z Thajska [EN, pdf, 796 KB]
  - Foto [SK, zip, 73 MB]
 
 
19.11.2015
   
Bratislava - Tréningový seminár ECVET - definovanie vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch
  - Fonodová I. - Aktuálny stav riešenia problematiky ECVET na Slovensku [SK, pdf, 89 KB]
  - Junášková A. - Prístupy a metódy definovania vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch [SK, pdf, 656 KB]
  - Junášková A. - Ako definovať vzdelávacie výstupy - tréning [SK, pdf, 80 KB]
  - Coufalík J. - Skúsenosti s realizáciou ECVET v Českej republike [CZ, pdf, 809 KB]
  - SPŠ Snina (na vyžiadanie)
  - OA Lučenec (na vyžiadanie)
 
 
13.11.2015
   
Bratislava - Informačné dni
  - Bikárová E. - Všeobecné informácie Erasmus+ 2014-2020 [SK, pdf, 1 MB]
  - Cisárová N. - KA1 - Vzdelávanie a odborná príprava - Všeobecné informácie [SK, pdf, 298 KB]
  - Paveleková M. - KA2 - Vzdelávanie a odborná príprava - Všeobecné informácie [SK, pdf, 262 KB]
  - Kňažíková K. - KA1, KA2, KA3 - Mládež a šport - Všeobecné informácie [SK, pdf, 395 KB]
  - Cisárová N. - Workshop KA1 - Školské vzdelávanie [SK, pdf, 311 KB]
  - Paveleková M. - Workshop KA1 - Odborné vzdelávanie a príprava [SK, pdf, 591 KB]
  - Izáková Z. - Workshop KA1 - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 1014 KB]
  - Bažíková K. - eTwinning [SK, pdf, 203 KB]
  - Bočková Z. - Workshop KA1 - Školské vzdelávanie [SK, pdf, 1 MB]
  - Chynoradská J. - Workshop KA1 - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 1 MB]
  - Kňažíková K. - Workshop KA1, KA2, KA3 - Mládež a šport [SK, pdf, 336 KB]
  - Michal L. - Workshop informačné nástroje - Mládež a šport [SK, pdf, 859 KB]
 
 
11.11.2015
   
Košice - Informačné dni
  - Bikárová E. - Všeobecné informácie Erasmus+ 2014-2020 [SK, pdf, 1 MB]
  - Bogdanová M. - KA1 - Vzdelávanie a odborná príprava - Všeobecné informácie [SK, pdf, 298 KB]
  - Paveleková M. - KA2 - Vzdelávanie a odborná príprava - Všeobecné informácie [SK, pdf, 262 KB]
  - Zoľáková K. - KA1, KA2, KA3 - Mládež a šport - Všeobecné informácie [SK, pdf, 395 KB]
  - Bogdanová M. - Workshop KA1 - Školské vzdelávanie [SK, pdf, 311 KB]
  - Paveleková M. - Workshop KA1 - Odborné vzdelávanie a príprava [SK, pdf, 591 KB]
  - Izáková Z. - Workshop KA1 - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 1014 KB]
  - Lauková M. - eTwinning [SK, pdf, 2 MB]
  - Lavkova R. - Workshop KA1 - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 409 KB]
  - Zoľáková K. - Workshop KA1, KA2, KA3 - Mládež a šport [SK, pdf, 336 KB]
  - Michal L. - Workshop informačné nástroje - Mládež a šport [SK, pdf, 859 KB]
 
 
10.11.2015
   
Zvolen - Informačné dni
  - Bikárová E. - Všeobecné informácie Erasmus+ 2014-2020 [SK, pdf, 1 MB]
  - Bogdanová M. - KA1 - Vzdelávanie a odborná príprava - Všeobecné informácie [SK, pdf, 298 KB]
  - Paveleková M. - KA2 - Vzdelávanie a odborná príprava - Všeobecné informácie [SK, pdf, 262 KB]
  - Király Csajka L. - KA1, KA2, KA3 - Mládež a šport - Všeobecné informácie [SK, pdf, 395 KB]
  - Bogdanová M. - Workshop KA1 - Školské vzdelávanie [SK, pdf, 311 KB]
  - Paveleková M. - Workshop KA1 - Odborné vzdelávanie a príprava [SK, pdf, 591 KB]
  - Izáková Z. - Workshop KA1 - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 1014 KB]
  - Borbély R. - Workshop KA1 - Školské vzdelávanie [SK, pdf, 266 KB]
  - Hlaváčová V. - Workshop KA1 - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 2 MB]
  - Király Csajka L. - Workshop KA1, KA2, KA3 - Mládež a šport [SK, pdf, 336 KB]
  - Michal L. - Workshop informačné nástroje - Mládež a šport [SK, pdf, 859 KB]
 
 
22.10.2015
   
Košice – Šírenie a využívanie výsledkov projektov
  - Program [SK, pdf, 514 KB]
  - Paveleková M. - Stratégia Európskej komisie pre šírenie a využívanie výsledkov projektov v programe Erasmus+ [SK, pdf, 434 KB]
  - Augustinská D. - Diseminačná platforma programu Erasmus+ (1. prezentácia) [SK, pdf, 2 MB]
  - Augustinská D. - Diseminačná platforma programu Erasmus+ (2. prezentácia) [SK, pdf, 4 MB]
  - Šmálová K. - Šírenie a využívanie výsledkov projektov/Výsledky prieskumu [SK, pdf, 588 KB]
  - Frk B. - Online dokumentácia a diseminácia projektových výstupov
  - Ikrényiová K. – edmould [SK, pdf, 374 KB]
  - Ikrényiová K. – STANDplast [SK, pdf, 574 KB]
  - Kocurová D. – Media Education: From passive consumers to active creators [SK, pdf, 3 MB]
  - Knežo M. – Krása tradičných ručných prác [SK, pdf, 6 MB]
  - Vavreková K. – Odborným vzdelávaním bližšie k praxi [SK, pdf, 226 KB]
  - Foto [SK, zip, 1 MB]
 
 
10. 9. 2015
   
Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA2- Strategické partnerstvá 2015“
  - Augustinská D. – Výsledky Výzvy 2015 pre KA 2 [SK, pptx, 101 KB]
  - Mezeiová R. – Zmluva o poskytnutí grantu – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pptx, 200 KB]
  - Mácsayová E. – Špecifiká pre strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl [SK, pptx, 151 KB]
  - Dujničová T. – Finančné pravidlá pre projekty KA 2 [SK, pptx, 175 KB]
  - Augustinská D. - Informačné nástroje Európskej komisie [SK, ppt, 660 KB]
 
 
2.7.2015 (BA) 8.9.2015 (KE) 9.9.2015 (ZV)
   
Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2015“
  - Augustinská D. – Výsledky Výzvy 2015 pre KA1 [SK, pdf, 1 MB]
  - Magálová J. – Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 308 KB]
  - Igazová A. – Zmluvy s účastníkmi [SK, pdf, 432 KB]
  - Horníková H. – Finančné pravidlá pre projekty KA1 [SK, pdf, 1 MB]
  - Augustinská D. - Informačné nástroje Európskej komisie [SK, pdf, 2 MB]
 
 
24. 6. 2015
   
Informačný seminár pre VŠ/KA1 - Mobility z/do partnerských krajín
  - Filkornová D. - Výzva 2015 Mobilita z/do partnerských krajín [SK, pdf, 420 KB]
  - Trebatická R. - Výberová procedúra 2015 [SK, pdf, 312 KB]
  - Šamková J. - Zmluva o poskytnutí grantu 2015 /Prílohy k zmluve [SK, pdf, 243 KB]
  - Erasmus+ 2015 Call Update of the application process for all international actions [SK, pdf, 1 MB]
 
 
23. 6. 2015
   
Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov na VŠ/KA1- Mobility v rámci programových krajín
  - Filkornová D. - Výzva 2015, Rozpočet 2015 [SK, pdf, 548 KB]
  - Augustinská D. - Zmluva o poskytnutí grantu 2015 [SK, pdf, 637 KB]
  - Šamková J. - Zmluvy 2015 s účastníkmi mobilít [SK, pdf, 168 KB]
  - Bikárová E. - Online jazyková podpora (OLS) [SK, pdf, 616 KB]
  - Často kladené otázky [SK, pdf, 152 KB]
  - Šamková J. - Mobility Tool [SK, pdf, 530 KB]
  - Šamková J. - Vyhodnotenie priebežnej správy - 2014/2015 [SK, pdf, 108 KB]
  - Augustinská D. - Záverečná správa [SK, pdf, 466 KB]
  - Bikárová E. - Magisterské pôžičky Erasmus+ [SK, pdf, 160 KB]
  - Šmálová K. - Analýza dotazníka VŠ o uznávaní štúdia 2014 [SK, pdf, 313 KB]
  - ESN na vysokých školách [SK, pdf, 1 MB]
 
 
9.4.2015
   
Bratislava – Seminár „Príprava žiadosti o Chartu pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave“
  - Paveleková M. – Charta pre mobility v OVP [SK, pptx, 148 KB]
 
 
5.2.2015
   
Bratislava - Manažment schválených projektov KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2014 (rezerva)
  - Augustinská D. – Výzva 2014 pre KA1 [SK, pdf, 636 KB]
  - Matulíková I. – Zmluva o poskytnutí grantu príjemcom [SK, pdf, 579 KB]
  - Magálová J. – Zmluvy s účastníkmi [SK, pdf, 240 KB]
  - Horníková H. – Finančné pravidlá pre projekty KA1 [SK, pdf, 830 KB]
 
 
28.1.2015
   
Bratislava - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov - KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov s partnerskými krajinami
  - Filkornová D. – Možnosti spolupráce s partnerskými krajinami [SK, pdf, 581 KB]
  - Šmálová K. – Prieskum na VŠ [SK, pdf, 199 KB]
  - Bikárová E. – Mobilita do/z partnerských krajín [SK, pdf, 191 KB]
  - Trebatická R. – Prihláška KA1 – Inštrukcie k vypĺňaniu prihlášky [SK, pdf, 176 KB]
  - Trebatická R. – Prihláška KA1 – Partnerské krajiny [SK, pdf, 282 KB]
  - Trebatická R. – Hodnotenie prihášok [SK, pdf, 191 KB]
 
 
27.1.2015
   
Bratislava - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov - KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu
  - Šamková J. – Akademický rok 2014/2015 [SK, pdf, 118 KB]
  - Bikárová E. – OLS Jazyková príprava [SK, pdf, 408 KB]
  - Bikárová E. – Prihláška KA1 – Inštrukcie k vyplňovaniu prihlášky – spolupráca s programovými krajinami [SK, pdf, 174 KB]
  - Bikárová E. – Prihláška KA1 [SK, pdf, 239 KB]
  - Filkornová D. – Výzva 2015 [SK, pdf, 689 KB]
  - Bikárová E. - Výsledky programu Erasmus v akademickom roku 2013/2014 [SK, pdf, 344 KB]
  - Šamková J. - Finančné pravidlá E+ [SK, pdf, 189 KB]
 
 
21.1., 4.2.2015
   
Bratislava, Košice - Informačný seminár Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá
  - Izáková Z. - KA2 - Erasmus+ všeobecné info [SK, pdf, 1 MB]
  - Paveleková M. - KA2 - Info o akcii [SK, pdf, 297 KB]
  - Bikárová E. - KA2 - Prihláška [SK, pdf, 539 KB]
  - Bikárová E. - KA2 - Workshop - VŠ [SK, pdf, 219 KB]
  - Cisárová N. - KA2 - Workshop - S2S [SK, pdf, 260 KB]
  - Izáková Z. - KA2 - Workshop - SV - VD [SK, pdf, 283 KB]
  - Paveleková M. - KA2 - Workshop - OVP [SK, pdf, 234 KB]
  - Lauková M. - eTwinning [SK, pdf, 2 MB]
 
 
13.1.2015
   
Bratislava - Spolupráca vysokých škôl s partnerskými krajinami v programe Erasmus+
  - Program [SK, pdf, 146 KB]
  - Trebatická R. – Medzinárodný rozmer programu Erasmus+ [SK, pptx, 157 KB]
  - Szettele R. – Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus a Jean Monnet
  - Bandlerová A. – Príklad úspešného projektu Erasmus Mundus [SK, pptx, 3 MB]
  - Trebatická R. – Užitočné odkazy [SK, pptx, 245 KB]
  - Šmálová K. - Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní [SK, pptx, 2 MB]
  - Špánik I. – Príklad úspešného projektu Tempus [SK, pptx, 356 KB]
  - Bagirov P. – Priority partnerskej krajiny – Azerbajdžan [SK, pptx, 661 KB]
  - Foto [SK, zip, 33 MB]