Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

 • Program Erasmus+ je otvorený krajinám Európy a sveta. Krajiny, v ktorých môžu sídliť subjekty zapojené do projektov, sú v programe Erasmus+ rozdelené do dvoch skupín:
  a) krajiny zapojené do programu,
  b) partnerské krajiny.
  a) Organizácie so sídlom v krajinách zapojených do programu sa môžu bez obmedzení zapájať do všetkých akcií programu Erasmus+. Ide o všetky členské štáty EÚ a nečlenské štáty EÚ – Macedónsko, Turecko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko.
  b) Organizácie so sídlom v partnerských krajinách nie sú oprávnenými inštitúciami v rámci Kľúčovej akcie 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (okrem sektora VŠ). Organizácie so sídlom v partnerských krajinách sú oprávnené zapájať sa do projektov v rámci Kľúčovej akcie 2 - Strategické partnerstvá, avšak len za podmienky, že ich účasť bude pre realizáciu projektu a naplnenie jeho cieľov NEVYHNUTNÁ. V prípade, že projektový partner z partnerskej krajiny túto podmienku nebude spĺňať, bude celý projektový návrh zamietnutý z dôvodu nedostatočnej kvality.
  Upozornenie: Švajčiarsko má v programe Erasmus+ štatút partnerskej krajiny. UK - Spojené kráľovstvo - pokračuje v programe v rámci Výzvy 2018 bezo zmien a obmedzení ako krajina zapojená do programu.