Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Žiadateľ si môže vybrať kurz zo širokej ponuky kurzov dostupných na trhu. Na vyhľadávanie vhodných vzdelávacích aktivít slúžia aj nástroje EK:
    a) platforma EPALE určená pre sektor vzdelávania dospelých https://ec.europa.eu/epale/sk,
    b) platforma SchoolEducationGateway určená pre sektor školského vzdelávania www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm,
    c) platforma eTwinning určená pre sektor školského vzdelávania www.etwinning.sk.