Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Bývalé Comenius Asistentúry sú v programe Erasmus+ považované za stáže študentov vysokých škôl v rámci Kľúčovej akcie 1.