Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Nový portál Európskej komisie School Education Gateway na stránke www.schooleducationgateway.eu, ponúka okrem iného aj vyhľadávanie možností pre mobility v zahraničí, ako sú hospitácie (job shadowing) a výučbové pobyty pre študentov a čerstvých absolventov pedagogických odborov vysokých škôl. Na portál je zároveň možné vložiť profil inštitúcie, ktorá chce poskytnúť či už hospitáciu alebo pobyt pre absolventa VŠ.