Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Nový portál Európskej komisie School Education Gateway na stránke www.schooleducationgateway.eu, ponúka okrem iného aj vyhľadávanie možností pre mobility v zahraničí, ako sú hospitácie (job shadowing) a výučbové pobyty pre študentov a čerstvých absolventov pedagogických odborov vysokých škôl (v minulosti známe ako asistentúry Comenius). Na portál je zároveň možné vložiť profil inštitúcie, ktorá chce poskytnúť či už hospitáciu alebo pobyt pre absolventa VŠ.