Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • O udelenie charty môžu požiadať školy, ktoré úspešne realizovali najmenej 3 mobilitné projekty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci Programu celoživotného vzdelávania v rokoch 2007 – 2013 a/alebo v programe Erasmus+ a zároveň mali mieru čerpania rozpočtu posledných 3 ukončených projektov v priemere 80 %.
    Bližšie informácie nájdete vo Výzve pre Chartu v oblasti OVP.