Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • V sektore OVP je to povinné a v sektoroch ŠV a VD odporúčané, pretože hodnotitelia tak môžu lepšie posúdiť prihlášku.