Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Projekt KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov môže trvať 12 až 24 mesiacov. Výnimkou sú vysoké školy, ktoré majú dĺžku trvania projektu 16 alebo 24, resp. 26 mesiacov. Projekty môžu začať najskôr 1.6.2017 a musia začať najneskôr 31.12.2017.