Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Krátkodobá mobilita žiakov a čerstvých absolventov v KA1 v OVP trvá 14 - 30 dní (bez dní na cestu). Dlhodobá mobilita žiakov a čerstvých absolventov v KA1 v OVP trvá 31 dní - 12 mesiacov (bez dní na cestu).