Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, môžu sa zúčastniť stáže v zahraničí v dĺžke 2-12 mesiacov, bez dní na cestu. Absolventi musia byť svojou školou vybraní ešte počas svojho štúdia. Stáž musia absolvovať najneskôr do 1 roka po ukončení svojho stredoškolského (v sektore OVP) alebo vysokoškolského štúdia (v sektore VŠ).