Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Mandátne listy sú povinné pre:
    • Prihlášky KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:
    - iba v prípade, ak prihlášku predkladá koordinátor tzv. národného (vnútroštátneho) konzorcia. Mandátny list podpisuje koordinátor osobitne s každým členom konzorcia.
    • Prihlášky KA2 - Strategické partnerstvá:
    - koordinátor projektu musí priložiť k prihláške mandátne listy, ktoré podpísal s každým projektovým partnerom, okrem Školských výmenných partnerstiev zložených výlučne zo škôl v sektore školského vzdelávania.