Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Prihláška projektu Erasmus+ môže byť podaná v akomkoľvek úradnom jazyku krajín programu, hoci formuláre prihlášok sú na stránke www.erasmusplus.sk k dispozícii iba v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii. V prípade, že prihlášku vypĺňate v slovenskom jazyku, je potrebné v časti "Zhrnutie" uviesť text aj v anglickom jazyku.