Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • PIC (Participant Identification Code) je 9-miestny číselný kód, ktorý musí získať každá organizácia, ktorá sa chce zapojiť do programu Erasmus+, či už ako žiadateľ, alebo ako partner v projekte. Ide o jedinečné identifikačné číslo, ktoré organizácia získa jednorazovo a ktoré platí po celú dobu existencie programu Erasmus+ (2014 - 2020). Bez kódu PIC sa žiadna organizácia nemôže zapojiť do projektov programu Erasmus+.