Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Národná agentúra nemá kapacitné možnosti vyhľadávať pre žiadateľov partnerov v zahraničí. 
    Na stránke www.erasmusplus.sk v sekcii Podujatia sú však priebežne zverejňované informácie o pripravovaných tematicky orientovaných kontaktných seminároch, ktoré organizujú partnerské národné agentúry v zahraničí a ponúkajú výbornú príležitosť na vyhľadanie vhodných projektových partnerov.
    V sekcii "Ako získať grant" zase nájdete dokument "Vyhľadávanie partnerov", ktorý obsahuje referencie a odkazy na databázy a zdroje vhodné pre vyhľadávanie partnerov pre projektovú spoluprácu, ktoré vznikli s podporou EK.
    Okrem toho Európska komisia spustila elektronické platformy, ktoré umožňujú vyhľadávanie partnerov. V sektore školského vzdelávania je to platforma School Education Gateway a Národná podporná služba pre elektronickú spoluprácu eTwinning.
    V sektore vzdelávania dospelých je to platforma EPALE.Okrem toho existuje diseminačná platforma programu "Erasmus+ Project Results", ktorá obsahuje informácie o projektoch Erasmus+ a ich realizátoroch. V sektore OVP je možné využiť novú stránku www.erasmobility.com/en/.