Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


11.-13. 7. 2018
    Nezaradené
Poľsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si vás dovoľuje informovať, že Národná agentúra programu Erasmus+ v Poľsku organizuje medzinárodný tematický seminár „Health and safety of Erasmus+ students“, ktorý sa bude konať v meste Miedzeszyn pri Vašave od 11. - 13. júla  2018.
Hlavným cieľom je urobiť prehľad existujúcich postupov, ktoré pomáhajú zabezpečiť zdravotné a poistné podmienky pre mobility študentov v rámci programu Erasmus+.
Cieľovou skupinou sú koordinátori programu Erasmus+ najlepšie s päťročnou praxou s organizovaním študentských mobilít.
Komunikačným jazykom je angličtina. V prípade, ak máte záujem o účasť alebo bližšie informácie, kontaktujte nás na: tca@saaic.sk Info [EN, pdf, 91 KB], Predbežný program [EN, pdf, 320 KB]
 
 
 
 
29.5., 5.6., 6.6. 2018
    Nezaradené
BA, KE, ZA - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vás pozýva na inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2018“, ktorý sa bude konať v troch slovenských mestách: 29. mája 2018 v Bratislave, 5. júna 2018 v Košiciach a 6. júna 2018 v Žiline. Tešíme sa na vás! Pozvánka [SK, pdf, 254 KB]
 
12.–14. 9. 2018
    Nezaradené
Bratislava - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si vás dovoľuje informovať, že 12. – 14. 9. 2018 bude organizovať medzinárodný kontaktný seminár Inclusive education – a road to social inclusion. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť priestor na vytváranie partnerstiev medzi organizáciami, ktoré plánujú pripraviť projekt v rámci  KA2/Školské výmenné partnerstvá na danú tému.  Predpokladaný počet účastníkov je 60 osôb (2 – 3 osoby za krajinu). Hlavnou cieľovou skupinou seminára sú učitelia, riadiaci pracovníci, na vyššom stupni základných škôl, ktorí majú záujem o tému inkluzívneho vzdelávania a zároveň chcú podať prihlášku v rámci akcie KA2/Školské výmenné partnerstvá k nasledujúcemu termínu na podávanie prihlášok.

Komunikačným jazykom bude angličtina. V prípade, ak máte záujem o účasť alebo bližšie informácie, kontaktujte nás na: tca@saaic.sk

Webová stránka kontaktného seminára: http://www.erasmusplus.sk/TCA/
 

BULLETIN ERASMUS+
Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

EÚ týždeň odborných zručností

VSW