Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


1.– 4. 10. 2018
    Nezaradené
Nórsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na študijnú návštevu Innovative use of ICT in pre-primary and primary education, ktorá sa bude konať v Bergene, Nórsku. Seminár sa zameriava na učiteľov, vedúcich a ďalších, ktorí pracujú s deťmi  v predprimárnom a primárnom vzdelávaní (vo veku 1 - 9 rokov) a majú záujem dozvedieť sa viac o inovatívnom využívaní IKT medzi najmladšími deťmi vo vzdelávaní. Komunikačným jazykom bude angličtina. V prípade, ak máte záujem o účasť alebo bližšie informácie, kontaktujte nás na: tca@saaic.sk. Info [SK, docx, 14 KB]
 
15. - 18. 10. 2018
    Nezaradené
Malta - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva na medzinárodný kontakný seminár Contact Seminar on developing eTwinning KA2 projects for language development, ktorý sa bude konať v hlavnom meste Malty.  Podujatie poskytne príležitosti na zdieľanie poznatkov, osvedčených postupov a skúseností v sektore školského vzdelávania. Hlavným cieľom je poskytnúť priestor na nadviazanie medzinárodných kontaktov, vytváranie nových partnerstiev s využitím platformy eTwinning. Komunikačným jazykom bude angličtina. V prípade záujmu nás kontaktujte na: tca@saaic.sk. Info [SK, docx, 15 KB]
 
12.–14. 9. 2018
    Nezaradené
Bratislava - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si vás dovoľuje informovať, že 12. – 14. 9. 2018 bude organizovať medzinárodný kontaktný seminár Inclusive education – a road to social inclusion. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť priestor na vytváranie partnerstiev medzi organizáciami, ktoré plánujú pripraviť projekt v rámci  KA2/Školské výmenné partnerstvá na danú tému. Predpokladaný počet účastníkov je 60 osôb (2 – 3 osoby za krajinu). Hlavnou cieľovou skupinou seminára sú učitelia, riadiaci pracovníci, na vyššom stupni základných škôl, ktorí majú záujem o tému inkluzívneho vzdelávania a zároveň chcú podať prihlášku v rámci akcie KA2/Školské výmenné partnerstvá k nasledujúcemu termínu na podávanie prihlášok. Komunikačným jazykom bude angličtina. V prípade, ak máte záujem o účasť alebo bližšie informácie, kontaktujte nás na: tca@saaic.sk

Webová stránka kontaktného seminára: http://www.erasmusplus.sk/TCA/
 
10.–12. 12. 2018
    Nezaradené
Nemecko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov vzdelávania dospelých na kontaktný seminár Fostering critical thinking and media literacy – Strengthening European democracy through adult education, ktorý sa bude konať v Berlíne, Nemecku. Podujatie bude zamerané na zástupcov organizácií pôsobiacich v sektore vzdelávania dospelých, ktorí plánujú podať projektové žiadosti zamerané na ktitické myslenie a mediálnu gramotnosť. Komunikačným jazykom bude angličtina. V prípade, ak máte záujem o účasť alebo bližšie informácie, kontaktujte nás na: tca@saaic.sk. Info [SK, docx, 14 KB], Program [SK, pdf, 269 KB]
 
26. – 28. 11. 2018
    Nezaradené
Írsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov odborného vzdelávania a prípravy na kontaktný seminár Enhancing VET provision through European staff mobility, ktorý sa bude konať v Dubline, Írsku. Podujatie bude zamerané na zamestnancov, hlavne na vedúcich pracovníkov v organizáciách odborného vzdelávania a prípravy, ktorí majú záujem internacionalizovať a ďalej rozvíjať internacionalizáciu vo svojej organizácii. Hlavným cieľom je poskytnúť priestor na nadviazanie medzinárodných kontaktov, vytváranie nových partnerstiev medzi organizáciami a podpora rozvoja odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom programu Erasmus+. Komunikačným jazykom bude angličtina. V prípade, ak máte záujem o účasť alebo bližšie informácie, kontaktujte nás na: tca@saaic.sk Info [SK, docx, 14 KB]
 
18. – 19. 10. 2018
    Nezaradené
Bratislava - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vás pozýva na medzinárodný informačný seminár pre vysoké školy „Central European Joint Infoday on Centralised Actions“, ktorý organizuje v spolupráci s českou, maďarskou a rakúskou národnou agentúrou v dňoch 18.-19.10.2018 v Bratislave. Cieľom podujatia je predstaviť jednotlivé akcie spolupráce s partnerskými krajinami v rámci výzvy Erasmus+ na rok 2019. Súčasťou programu budú okrem prednášok aj praktické workshopy so zástupcami Výkonnej agentúry EACEA v Bruseli a priestor na networking. Komunikačným jazykom je angličtina. Termín registrácie je 17. september 2018. Viac informácií nájdete na: http://erasmusplus.sk/jointinfoday/.
 
21. - 23. 11. 2018
    Nezaradené
Luxembursko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov vzdelávania dospelých na kontaktný seminár Improving access, participation and quality in adult learning, ktorý sa bude konať v Luxembursku. Podujatie je vhodné najmä pre organizácie, ktoré sa zameriavajú na prácu s dospelými zo znevýhodneného prostredia. Cieľom kontaktného seminára  je poskytnúť priestor na výmenu osvedčených postupov, poradenstvo a nadviazanie medzinárodných kontaktov medzi organizáciami v sektore vzdelávania dospelých prostredníctvom programu Erasmus+. Aktívna účasť bude potrebná. Komunikačným jazykom bude angličtina. V prípade záujmu nás kontaktujte na: tca@saaic.sk. Info [SK, docx, 15 KB]
 

BULLETIN ERASMUS+
Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

EÚ týždeň odborných zručností

VSW