Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuOstatné podujatia18. – 20. 9. 2019
    Nezaradené
Česká republika - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektora vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých na kontaktný seminár Centers of lifelong education established within universities as support for lifelong learning and social inclusion, ktorý sa bude konať v Prahe v Českej republike. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektorov vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých pôsobiacich v centrách celoživotného vzdelávania zriadených v rámci univerzít, pracovníkov katedier andragogiky a pod. Cieľom seminára je zdieľanie dobrej praxe a osvedčených postupov pri vzdelávaní dospelých a nájdenie nových kontaktov a partnerstiev pre budúce KA1 a KA2 Erasmus+ projekty. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 343 KB]
 
18. – 20. 9. 2019
    Nezaradené
Rakúsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov sektora vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Peer-learning seminar – Staff Training Mobility in Higher Education, ktorý sa bude konať vo Viedni v Rakúsku. Podujatie je určené pre zástupcov vysokých škôl, konkrétne pre vedúcich pracovníkov personálnych oddelení, oddelení, ktoré sa zaoberajú rozvojom vysokých škôl, kariérovému rastu zamestanancov a pod. Podujatie je zamerané na prepojenie stratégie internacionalizácie VŠ s rozvojom ľudských zdrojov. Cieľom seminára je identifikovať a vymieňať si osvedčené postupy, čo by malo účastníkom poskytnúť inšpiráciu a nové nápady a viesť k realizácii opatrení na lepšie využitie vzdelávacích aktivít zamestnancov programu Erasmus+ v zúčastnených inštitúciách. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 393 KB]
 
4. – 7. 9. 2019
    Nezaradené
Estónsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo všetkých sektorov na kontaktný seminár Enhancing Digital Competences in Education and Training, ktorý sa bude konať v Taline v Estónsku. Podujatie je určené zástupcov zo všetkých sektorov vzdelávania. Hlavným cieľom kontaktného seminára je nájsť partnerov s podobnými záujmami a rozvíjať nápady pre nové strategické partnerstvá KA2 na tému IKT a digitálne zručnosti. Seminár tiež poskytne príležitosť na výmenu skúseností a objavenie nových prístupov s osobitným zameraním na vytváranie medzisektorovej a prierezovej spolupráce medzi rôznymi typmi organizácií. Viac informácii je web stránke podujatia. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 347 KB]
 
23. – 25. 9. 2019
    Nezaradené
Fínsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na kontaktný seminár Flexible Basic Education – new methods to tackle early school leaving, ktorý sa bude konať v Lahti vo Fínsku. Podujatie je určené pre pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania, konkrétne pre pedagógov, ktorí pracujú so žiakmi v posledných ročníkoch základnej školy, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky. Cieľom seminára je poskytnúť európskym pedagógom fórum, na ktorom sa môžu učiť a vymieňať si nové nápady a nástroje na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Predpokladané výsledky seminára by mali byť nájdenie nových spôsobov, ako podporiť žiakov s rizikom predčasného ukončenia školskej dochádzky, zdieľanie nástrojov a metód medzi pedagógmi a uľahčenie budovania nových nadnárodných sietí a projektov v rámci témy inklúzie. Viac informácii je web stránke podujatia. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 398 KB]
 
29.9.–2.10. 2019
    Nezaradené
Fínsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na kontaktný seminár Exploring the wonders of science and nature (early childhood education and care), ktorý sa bude konať v Turku vo Fínsku. Podujatie je určené pre pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania, konkrétne pre pedagógov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 3 do 8 rokov, pracovníkov ministerstiev, štátneho pedagogického ústavu a pod. Podujatie dáva účastníkom možnosť učiť sa, vymieňať si skúsenosti, diskutovať o výzvach a hľadať alternatívne spôsoby na zlepšenie výučby prírodných vied v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Cieľom seminára je vytvoriť nápady na projekty a návrhy projektov pre strategické partnerstvá programu Erasmus+ KA2. Viac informácii je web stránke podujatia. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 344 KB]
 
10.–13. 10. 2019
    Nezaradené
Nemecko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektora školského vzdelávania na kontaktný seminár Creative arts as a path to inclusion, ktorý sa bude konať v Düsseldorfe v Nemecku. Podujatie je určené zástupcom sektora školského vzdelávania, konkrétne pre riaditeľov základných škôl alebo učiteľov žiakov vo veku od 6 do 16 rokov. Za jednu školu sa môže zúčastniť iba jeden zástupca. Cieľom seminára je nájsť partnerov pre projekty školských výmenných partnerstviev v KA2. Seminár tiež poskytne príležitosť na výmenu skúseností, objavenie nových prístupov ako využiť kreatívne umenie ako cestu k inklúzii, diskusie o spôsoboch využitia kreatívneho umenia v školách a v medzinárodnej projektovej spolupráci s cieľom zlepšiť začlenenie a rozvíjať nápady na projekty cez Erasmus+. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 346 KB]
 Podujatia organizované IUVENTA - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a športRadi Vás stretneme na našich seminároch. Informácie o nových seminároch zverejňujeme priebežne.


media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov