Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


12.–14. 9. 2018
    Nezaradené
Bratislava - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si vás dovoľuje informovať, že 12. – 14. 9. 2018 bude organizovať medzinárodný kontaktný seminár Inclusive education – a road to social inclusion. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť priestor na vytváranie partnerstiev medzi organizáciami, ktoré plánujú pripraviť projekt v rámci  KA2/Školské výmenné partnerstvá na danú tému.  Predpokladaný počet účastníkov je 60 osôb (2 – 3 osoby za krajinu). Hlavnou cieľovou skupinou seminára sú učitelia, riadiaci pracovníci, na vyššom stupni základných škôl, ktorí majú záujem o tému inkluzívneho vzdelávania a zároveň chcú podať prihlášku v rámci akcie KA2/Školské výmenné partnerstvá k nasledujúcemu termínu na podávanie prihlášok.

Komunikačným jazykom bude angličtina. V prípade, ak máte záujem o účasť alebo bližšie informácie, kontaktujte nás na: tca@saaic.sk

Webová stránka kontaktného seminára: http://www.erasmusplus.sk/TCA/
 
18. – 19. 10. 2018
    Nezaradené
Bratislava - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vás pozýva na medzinárodný informačný seminár pre vysoké školy „Central European Joint Infoday on Centralised Actions“, ktorý organizuje v spolupráci s českou, maďarskou a rakúskou národnou agentúrou v dňoch 18.-19.10.2018 v Bratislave. Cieľom podujatia je predstaviť jednotlivé akcie spolupráce s partnerskými krajinami v rámci výzvy Erasmus+ na rok 2019. Súčasťou programu budú okrem prednášok aj praktické workshopy so zástupcami Výkonnej agentúry EACEA v Bruseli a priestor na networking. Komunikačným jazykom je angličtina. Termín registrácie je 17. september 2018. Viac informácií nájdete na: http://erasmusplus.sk/jointinfoday/.
 

BULLETIN ERASMUS+
Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

EÚ týždeň odborných zručností

VSW