Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a prípravu24. 1. 2019
    Nezaradené
Ružomberok - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva záujemcov, ktorí pripravujú v novej výzve na rok 2019 projekt školské výmenné partnerstvo KA229, na inštruktážny seminár. Pozvánka [SK, pdf, 267 KB]
 
 
23., 30. 1. 2019
    Nezaradené
KE, BA - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva záujemcov, ktorí pripravujú v novej výzve na rok 2019 projekt strategické partnerstvá KA2 vrátane školských výmenných partnerstiev KA229, na inštruktážne semináre. Pozvánka [SK, pdf, 267 KB]
 
 
 
 

Ostatné podujatia18.12.2018
    Nezaradené
Brusel - Informačné stretnutie k Výzve 2019 na centralizovanú akciu Európske univerzity organizovanéEurópskou komisiou sa uskutoční 18. 12. 2018 od 10:30 do 13:30 v Bruseli. Podujatie budete mať možnosť sledovať aj online cez livestream a po jeho skončení bude nahrávka uverejnená na stránkach EK. Viac informácii.
 
28. 01. 2019 – 01. 02. 2019
    Nezaradené
Francúzsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na študijnú návštevu Mastering fundamental learning at the end of primary school, ktorá sa bude konať v meste Poitiers vo Francúzsku. Podujatie je určené pre zástupcov organizácií pôsobiacich v sektore školského vzdelávania (materské a základné školy) – riaditeľov škôl, školských inšpektorov, ministerských pracovníkov, ktorí majú záujem o výmenu skúseností, osvedčených metód, pedagogických prístupov a materiálov vhodných pre prácu so žiakmi na predprimárnom a primárnom stupni. Hlavným cieľom je zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe s inými európskymi odborníkmi na dané témy prostredníctvom prezentácii, workshopov a návštev v školách. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info [SK, pdf, 344 KB]
 

media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov