Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKTUALITY


19. 09. 2017
    Nezaradené
11.10.2017 - Košice - Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA2 – Strategické partnerstvá 2017“ pre sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
 
19. 09. 2017
    Nezaradené
6.10.2017 - Bratislava - Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA2 – Strategické partnerstvá 2017“ pre sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
 
19. 09. 2017
    Nezaradené
5.10.2017 - Bratislava - Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA2 – Strategické partnerstvá 2017“ pre sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
 
01. 08. 2017
    Nezaradené
Európska komisia vyhlásila 28. júna celoeurópsku súťaž  "Altiero Spinelli Prize for Outreach: Spreading Knowledge about Europe". V rámci súťaže bude pridelená cena za výnimočné príspevky, ktoré vyjadrujú základné hodnoty, históriu, aktivity a kľúčové benefity občanov EÚ.Oprávnení účastníci môžu napr. byť, akademici, výskumníci, vedci, spisovatelia, novinári a umelci, ktorí prispievajú k definovaniu toho, o čom je Európa súčasnosti a budúcnosti. 
Viac info:
https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
https://ec.europa.eu/education/news/20170623-altiero-spinelli-prize-outreach_en
http://europa.eu/rapid/midday-express.htm
 
19. 07. 2017
    Nezaradené
Európska komisia vyhlásila verejnú súťaž, ktorej cieľom je vybrať konzorcium na realizáciu novej pilotnej iniciatívy "Erasmus+ Virtual Exchanges" (EVE). Od roku 2018 EVE bude podporovať mladých ľudí (pracovníkov, mládežnícke organizácie, študentov, akademikov) vo veku od 18 do 30 rokov z Európskych krajín a krajín Južného Stredomoria , aby využívali virtuálne študijné aktivity, s cieľom podporiť vytáranie kontaktov a posilnenie interkultúrneho dialógu. Viac info.
 
17. 07. 2017
    Nezaradené
Európska komisia (DE EAC) sa na verejnosť obracia s prieskumom zameraným na využívanie diseminačnej platformy programu Erasmus+. Prieskum sa nachádza na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ . Cieľom dotazníka je analyzovať aktuálny stav využívania platformy a toto využívanie skvalitniť a zefektívniť. Využite túto príležitosť prispieť k zlepšeniu využívania nástrojov programu Erasmus+.
 
06. 07. 2017
   Všetky sektory
Pokračujeme v oslavách 30. výročia programu Erasmus+! Navštívte nás  na Pohode od 6. 7. - 8. 7., v Európa stage. V sobotu (13:00 - 14:00) bude EUrópa stage patriť téme mladých v zahraničí, konkrétne programu Erasmus+, ktorý doteraz umožnil študovať, stážovať i venovať sa dobrovoľníctvu v zahraničí už 9 miliónom ľudí. Na tému „Erasmus, Európa a ja...“ prídu s moderátorom Martinom Staňom z Radio_FM diskutovať architekt a hudobník Matúš Vallo, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek, riaditeľ Kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie Marek Adamov a herečka Eva Sakálová. Podelia sa s vami o to, ako im Erasmus zmenil život a ako vidia budúcnosť Európy.
 
 
 
13. 06. 2017
   Všetky sektory
Oficiálna oslava k 30. výročiu programu Erasmus+ sa koná, 13. júna 2017 vo francúzskom meste Štrasburg. Bude to skvelá príležitosť, aby sa mladí ľudia, príjemcovia grantov programu Erasmus+, členovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie stretli a spoločne oslávili úspechy programu.
Z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa oslavy zúčastní aj riaditeľka Alexandra Junášková a Karol Ovesný. Stránka podujatia.
 
01. 06. 2017
    Nezaradené
Európska komisia vypracovala kompendium projektov na tému predčasného ukončovania školskej dochádzky Tackling Early School Leaving (Boj proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky)“.
 
15. 05. 2017
    Nezaradené
Výsledky výberového konania - KA107 - Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín. Zoznam projektov [SK, pdf, 376 KB]
 
21. 04. 2017
   Všetky sektory
Verejná konzultácia o hodnotení programu ERASMUS+ 
Európska komisia vyzýva širokú verejnosť, aby sa zapojila do konzultácie hodnotenia programu Erasmus+ a jeho predchodcov (napr. Celoživotné vzdelávanie, Mládež v akcii, Erasmus Mundus atď.). Cieľom konzultácie je zhromaždiť pripomienky a postoje rôznych zainteresovaných strán a širokej verejnosti o relevantnosti cieľov programu Erasmus+, účinnosti opatrení prijatých na ich dosiahnutie a efektívnosti ich vykonávania. Na vyjadrenie názoru je potrebné vyplniť online dotazník. Tým sa optimalizuje analýza a zdieľanie odpovedí. Na konci online dotazníka majú respondenti možnosť vložiť voľný text alebo nahrať príspevok o otázkach, ktorým sa podľa nich konzultácia nevenovala. Uzávierka konzultácií je 31.5.2017.
Dotazník v slovenskom jazyku nájdete na www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_sk
 
15. 02. 2017
   Odborné vzdelávanie a príprava
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vás pozýva na inštruktážny seminár “Príprava žiadosti o Chartu pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave”, ktorý sa bude konať v piatok, 31. marca 2017 v Kongresovom centre Družba na Botanickej 25 v Bratislave. Pozvánka [SK, pdf, 419 KB]
 
02. 02. 2017
    Nezaradené
Vyhlásenie výsledkov súťaže Európskeho týždňa odborných zručností nájdete na stránke http://www.erasmusplus.sk/vsw/ v sekcií Výsledky súťaže.
 
Registrácia pre posielanie bulletinu e-mailom:
 
Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

LEGENDA
Vysokoškolské vzdelávanie Vysokoškolské vzdelávanie
Školské vzdelávanie Školské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých Vzdelávanie dospelých
Odborné vzdelávanie Odborné vzdelávanie a príprava
Mládež a šport Mládež a šport