Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKTUALITY


17. 01. 2018
    Nezaradené
Európska komisia zahájila sériu verejných konzultácií o prioritách EÚ, ktoré by sa mali odzrkadliť v budúcom rozpočte po roku 2020, ktorý je známy ako viacročný finančný rámec. Konzultácie zahrňujú aj prioritu “EU funds in the area of values and mobility“ (Fondy EÚ v oblasti hodnôt a mobilít), ktorá obsahuje otázky týkajúce sa budúcnosti a výziev programu Erasmus+.  
Tieto konzultácie nadväzujú na uverejnenie diskusného dokumentu Komisie o budúcnosti financií EÚ z 28. júna 2017 a Bielu knihu o budúcnosti Európy  z 1. marca 2017, v ktorých sa apeluje na občanov, aby sa zapojili do diskusie o kľúčových rozhodnutiach, ktoré majú vplyv na našu spoločnú budúcnosť.
Staňte sa aj vy súčasťou tohto procesu!  Viac info.
 
13. 12. 2017
    Nezaradené
Erasmus+ zažíva ďalší rekordný rok. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.
 
29. 11. 2017
    Nezaradené
Národná agendúra informuje o publikovanej centralizovanej Výzve na podávanie projektov v rámci Kľúčovej akcie 2/ Aliancie pre sektorové zručnosti. Projekty v rámci Aliancie pre sektorové zručnosti sa okrem iného zameriavajú:
- na identifikovanie existujúcich alebo vznikajúcich špecifických potrieb trhu práce,
- na zlepšenie odozvy systémov počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy na všetkých úrovniach na potreby trhu práce.
Podrobné informácie týkajúce sa podporovaných aktivít, termínu na podanie prihlášok a výšky grantu nájdete na: Sector Skills Alliances.
V prípade záujmu odporúčame zúčastniť sa webinára: online Info session , ktorý sa uskutoční 1. decembra 2017 od 14:00 hod.
 
16. 11. 2017
    Nezaradené
Brožúrka Erasmus+ for Schools o možnostiach zapojenia sa škôl do Programu. Brožúra [EN, pdf, 501 KB]
 
16. 11. 2017
    Nezaradené
Euroguidance centrum si vás dovoľuje pozvať na neformálnu diskusiu "Zmení ma pobyt v zahraničí? Ako z toho vyžažiť maximum”. Príďte s nami pri káve diskutovať o tom, ako využiť pobyt v zahraničí, aby bol viac než len “výletom za dobrodružstvom”. Sledujte udalosť na Facebooku. Tlačová správa [SK, pdf, 320 KB]
 
13. 11. 2017
    Nezaradené
Európska komisia predstavila „Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2017”, ktorý mapuje vývoj v tejto oblasti v členských štátoch EÚ. Jedným z výsledkov analýzy je poukázanie na fakt, že vplyv prostredia, v ktorom študenti žijú, významne ovplyvňuje ich vzdelanie a pri ich vstupe na trh práce aj zamestnateľnosť. Monitor sa zameriava na význam inkluzívneho vzdelávania, efektívneho investovania do vzdelávania a ďalšie oblasti. Celý materiál vrátane špecifického pohľadu na Slovensko.
 
19. 09. 2017
    Nezaradené
11.10.2017 - Košice - Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA2 – Strategické partnerstvá 2017“ pre sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
 
19. 09. 2017
    Nezaradené
6.10.2017 - Bratislava - Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA2 – Strategické partnerstvá 2017“ pre sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
 
19. 09. 2017
    Nezaradené
5.10.2017 - Bratislava - Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA2 – Strategické partnerstvá 2017“ pre sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
 
01. 08. 2017
    Nezaradené
Európska komisia vyhlásila 28. júna celoeurópsku súťaž  "Altiero Spinelli Prize for Outreach: Spreading Knowledge about Europe". V rámci súťaže bude pridelená cena za výnimočné príspevky, ktoré vyjadrujú základné hodnoty, históriu, aktivity a kľúčové benefity občanov EÚ.Oprávnení účastníci môžu napr. byť, akademici, výskumníci, vedci, spisovatelia, novinári a umelci, ktorí prispievajú k definovaniu toho, o čom je Európa súčasnosti a budúcnosti. 
Viac info:
https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
https://ec.europa.eu/education/news/20170623-altiero-spinelli-prize-outreach_en
http://europa.eu/rapid/midday-express.htm
 
19. 07. 2017
    Nezaradené
Európska komisia vyhlásila verejnú súťaž, ktorej cieľom je vybrať konzorcium na realizáciu novej pilotnej iniciatívy "Erasmus+ Virtual Exchanges" (EVE). Od roku 2018 EVE bude podporovať mladých ľudí (pracovníkov, mládežnícke organizácie, študentov, akademikov) vo veku od 18 do 30 rokov z Európskych krajín a krajín Južného Stredomoria , aby využívali virtuálne študijné aktivity, s cieľom podporiť vytáranie kontaktov a posilnenie interkultúrneho dialógu. Viac info.
 
17. 07. 2017
    Nezaradené
Európska komisia (DE EAC) sa na verejnosť obracia s prieskumom zameraným na využívanie diseminačnej platformy programu Erasmus+. Prieskum sa nachádza na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ . Cieľom dotazníka je analyzovať aktuálny stav využívania platformy a toto využívanie skvalitniť a zefektívniť. Využite túto príležitosť prispieť k zlepšeniu využívania nástrojov programu Erasmus+.
 
06. 07. 2017
   Všetky sektory
Pokračujeme v oslavách 30. výročia programu Erasmus+! Navštívte nás  na Pohode od 6. 7. - 8. 7., v Európa stage. V sobotu (13:00 - 14:00) bude EUrópa stage patriť téme mladých v zahraničí, konkrétne programu Erasmus+, ktorý doteraz umožnil študovať, stážovať i venovať sa dobrovoľníctvu v zahraničí už 9 miliónom ľudí. Na tému „Erasmus, Európa a ja...“ prídu s moderátorom Martinom Staňom z Radio_FM diskutovať architekt a hudobník Matúš Vallo, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek, riaditeľ Kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie Marek Adamov a herečka Eva Sakálová. Podelia sa s vami o to, ako im Erasmus zmenil život a ako vidia budúcnosť Európy.
 
 
 
BULLETIN ERASMUS+
Registrácia pre posielanie bulletinu e-mailom:
 
Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

LEGENDA
Vysokoškolské vzdelávanie Vysokoškolské vzdelávanie
Školské vzdelávanie Školské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých Vzdelávanie dospelých
Odborné vzdelávanie Odborné vzdelávanie a príprava
Mládež a šport Mládež a šport