Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKTUALITY


20. 11. 2018
    Nezaradené
Európsky týždeň odborných zručností 2018 je za nami, avšak súťaž stále pokračuje, dokonca naberá na obrátkach. V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018 Európska komisia organizuje rad európskych súťaží v spolupráci s inými inštitúciami. Národnú súťaž organizuje aj SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Máte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do súťaží na európskej, prípadne národnej úrovni, a poukázať na svoju jedinečnosť v podporovaní odborného vzdelávania a prípravy. V rámci tejto národnej súťaže je 1. Kategória - Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí uzavretá a môžete hlasovať za fotopríbeh, ktorý Vás zaujal. (link na hlasovanie) Ďalšie kategórie ako Spolupráca medzi svetom vzdelávania a svetom práce pri transfere prvkov duálneho vzdelávania do slovenskej praxe v projektoch Erasmus+ a Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2018 na Slovensku sú stále otvorené, v rámci oboch kategórií máte čas na registráciu do 14. 12. 2018, takže neváhajte a zapojte sa, hráme o hodnotné ceny.
 
16. 11. 2018
    Nezaradené
Nová Výzva pre Kľúčovú akciu 3 v odbornom vzdelávaní a príprave!  Európska komisia publikovala Výzvu na predkladanie návrhov č. EACEA 37/2018 v rámci programu Erasmus+ Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politiky, Siete a partnerstvá poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) (2018/C 401/09) 1. Cieľom tejto výzvy je podporiť projekty v oblasti vytvárania nadnárodných a vnútroštátnych sietí a partnerstiev poskytovateľov OVP v oblasti počiatočného a ďalšieho OVP s cieľom prispieť k politickým úvahám na európskej úrovni, ako aj presadzovať informovanosť a uplatňovanie európskych politík v oblasti OVP na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Celkovým cieľom tejto výzvy je podporiť predkladanie návrhov na partnerstvá zdola nahor. Termín na podanie prihlášok je 31. január 2019 do 12:00 hod. (bruselského času).   Viac informácií.
 
13. 11. 2018
    Nezaradené
Cena za šírenie vedomostí o Európe – „Altiero Spinelli prize for Outreach.“ Európska komisia vyhlásila celounijnú súťaž o cenu Altiero Spinelli, ktorá sa udeľuje za prácu spojenú s šírením porozumenia Európskej Únie medzi občanmi a stotožnením sa s európskym projektom, pričom tento rok je súťaž zameraná na mladých ľudí. Ocenené budú práce, ktoré zahŕňajú inovatívne vzdelávacie prostriedky či aktivity, vďaka ktorým mladí ľudia objavujú fungovanie Európy alebo projekty podporujúce účasť mladých v demokratickom procese. Ocenených bude celkovo 5 projektov, každý sumou 25 000 eur. Viac informácií o podmienkach súťaže. Prihlasovanie je otvorené do 7. januára 2019.
 
05. 11. 2018
    Nezaradené
Monitoring dopadu projektov! Na našich stránkach pribudla sekcia Tipy a Triky Erasmus+, kde nájdete aj Impact+ Exercise príručku v slovenčine, ktorá vám pomôže s premýšlaním o dopade vášho projektu a jeho možnom meraní. Navyše, holandská národná agentúra programu Erasmus+ tento týždeň taktiež spustila svoj vlastný nástroj ImpactTool monitorujúci dopad projektov, v ktorom si viete vytvoriť dizajn projektu so zamýšľaným dopadom, sledovať efektivitu vašich postupov a časový rámec na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Oba nástroje sú dostupné na našej stránke.
 
29. 10. 2018
    Nezaradené
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu hľadá externých hodnotiteľov na hodnotenie prihlášok v rámci výzvy Erasmus+ na rok 2019. Viac info [SK, pdf, 419 KB]
 
23. 10. 2018
    Nezaradené
Podporme nomináciu Noemi Rázcovej v súťaži VET Excellence Awards 2018! Noemi Ráczová zo Školy úžitkového výtvarníctva bola nominovaná do finále súťaže VET Excellence Awards 2018 v kategórii Najlepší učiteľ/ka ako jediná zo Slovenska! Súťaž sa koná v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018. Venujte chvíľku z vášho dňa na podporenie pani učiteľky zahlasovaním v súťaži VET Excellence Awards 2018.  Držíme palce! Cieľom súťaže VET Excellence Awards je zviditeľniť jedinečné príklady a prax v odbornom vzdelávaní a príprave. Hlasovať môžete do 7.11.2018 na tomto linku: Hlasujte, FB ŠÚV Košice
 
27. 07. 2018
    Nezaradené
Prínos programu Erasmus+ k rozvíjaniu digitálnych kompetencií v projektoch Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. SAAIC - Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu analyzovala prínos programu Erasmus+ pre rozvíjanie digitálnych kompetencií zúčastnených aktérov. Hlavným cieľom analýzy bolo preskúmať mieru tohto dopadu. Cieľovými skupinami boli inštitúcie, ale aj individuálni účastníci, t. j. zamestnanci a učiaci sa v sektore školského vzdelávania, v sektore odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. Skúmanou vzorkou boli podané, schválené a ukončené projekty v rokoch 2014 – 2017 v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  v uvedených troch sektoroch a všetky správy účastníkov podané do 28. októbra 2017. Publikácia [SK, pdf, 11 MB]
 
03. 07. 2018
    Nezaradené
Je tu ďalší ročník najväčšieho hudobného festivalu Pohoda, ktorý sa bude konať v dňoch 05.  – 07. 07. 2018. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa festivalu zúčastní. V EÚ Info zóne vám aj tento rok ponúkneme množstvo súťaží, zábavných hier, vtipný fotokútik a samozrejme kopec užitočných informácií o programe Erasmus+.  V EUrópa stage vás čakajú diskusie Café Európa na najaktuálnejšie témy. Viac informácií sa dozviete na domovskej stránke.
 
 
 

media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov