Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKTUALITY


15. 01. 2019
    Nezaradené
Poznáme prvých víťazov súťaže Európsky týždeň odborných zručností! V 1. kategórii súťaže - Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí ste spomedzi všetkých súťažných príspevkov vašimi hlasmi vybrali:

1. miesto – Spojená škola, Martin (3099 hlasov),
2. miesto – SPŠ dopravná, Trnava (2911 hlasov),
3. miesto – Škola úžitkového výtvarníctva, Košice (1814 hlasov).

Víťazom gratulujeme! Ceny budú odovzdané osobne riaditeľkou národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o čom vás samozrejme budeme informovať aj na našej facebookovej stránke. Ďakujeme všetkým školám, ktoré sa zapojili do Európskeho týždňa odborných zručností 2018, a týmto spôsobom prezentovali úspešné projekty a svoju prácu.Všetky súťažné príspevky nájdete na našej stránke.
 
11. 01. 2019
    Nezaradené
Hľadá sa Erasmus ambasádor za Slovensko!
Nadácia garagErasmus spustila Výzvu na výber Erasmus ambasádorov do volebnej
kampane Európskeho parlamentu 2019!  Ambasádori budú mať možnosť zúčastniť
sa tréningu v Európskom parlamente v Štrasburgu, získajú cenné informácie a
promo materiály a následne budú organizovať podujatie vo svojej domovskej
krajine na šírenie informácií a povedomia o nadchádzajúcich eurovoľbách.
Takýmto spôsobom sa budú môcť podieľať na snahe zvýšiť záujem o dianie v EÚ
a angažovať sa v rámci európskej demokracie. Termín na podávanie prihlášok
je 20. januára 2019. Šírte informáciu aj aktívnym mladým ľuďom vo Vašom okolí, ktorí by sa na túto rolu hodili!

 
10. 01. 2019
    Nezaradené
Príležitosť pre študentov končiacich bakalárske štúdium: Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus!  Študenti získajú možnosť zapojiť sa do do excelentného študijného programu, dostať grant na štúdium, študovať na viacerých univerzitách a na konci štúdia získať spoločný diplom od všetkých univerzít, ktoré sú v spoločnom magisterskom programe zapojené. Prihlasovanie prebieha do konca januára a zoznam študijných programov aj s ich web stránkami nájdete tu. Viac informácií o Spoločných magisterských programoch Erasmus Mundus sa dozviete na oficiálnych stránkach, prípadne na stránke www.erasmusplus.sk.
 
02. 01. 2019
    Nezaradené
Na našich stránkach pribudla nová sekcia - Centralizované akcie! Zistite, ktoré aktivity v rámci programu Erasmus+ sú centrálne riadené agentúrou EACEA v Bruseli, ako sa delia, pre koho sú určené a ako sa do nich môžete zapojiť aj vy.
 
27. 12. 2018
    Nezaradené
Vyšiel nový e-Bulletin! Prečítajte si naše Vianočné vydanie e-Bulletinu, v ktorom nájdete prehľad všetkých dôležitých aj zaujímavých informácií o aktivitách národnej agentúry programu Erasmus+ za posledné obdobie. E-Bulletin 
 
13. 12. 2018
    Nezaradené
Pripravili sme pre vás webinár! Ak sa chcete dozvedieť viac o Strategických partnerstvách pre vysoké školy pozrite si náš informačný webinár, kde vám zodpovieme otázky, ktoré vás možno dlhšie zaujímali, no nemali ste na ne odpovede. Záznam z webináru.
 
30. 11. 2018
    Nezaradené
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ sa zúčastnila valného zhromaždenia Erasmus Student Network Slovakia! Valné zhromaždenie ESN s podtitulom National Eco Platform Bratislava 2018 bolo obohatené aj o workshop a prezentáciu noviniek programu Erasmus+ v rámci Výzvy 2019 predstavených riaditeľkou Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu A. Junáškovou. Tlačová správa z podujatia.
 
20. 11. 2018
    Nezaradené
Európsky týždeň odborných zručností 2018 je za nami, avšak súťaž stále pokračuje, dokonca naberá na obrátkach. V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018 Európska komisia organizuje rad európskych súťaží v spolupráci s inými inštitúciami. Národnú súťaž organizuje aj SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Máte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do súťaží na európskej, prípadne národnej úrovni, a poukázať na svoju jedinečnosť v podporovaní odborného vzdelávania a prípravy. V rámci tejto národnej súťaže je 1. Kategória - Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí uzavretá a môžete hlasovať za fotopríbeh, ktorý Vás zaujal. (link na hlasovanie) Ďalšie kategórie ako Spolupráca medzi svetom vzdelávania a svetom práce pri transfere prvkov duálneho vzdelávania do slovenskej praxe v projektoch Erasmus+ a Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2018 na Slovensku sú stále otvorené, v rámci oboch kategórií máte čas na registráciu do 14. 12. 2018, takže neváhajte a zapojte sa, hráme o hodnotné ceny.
 
16. 11. 2018
    Nezaradené
Nová Výzva pre Kľúčovú akciu 3 v odbornom vzdelávaní a príprave!  Európska komisia publikovala Výzvu na predkladanie návrhov č. EACEA 37/2018 v rámci programu Erasmus+ Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politiky, Siete a partnerstvá poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) (2018/C 401/09) 1. Cieľom tejto výzvy je podporiť projekty v oblasti vytvárania nadnárodných a vnútroštátnych sietí a partnerstiev poskytovateľov OVP v oblasti počiatočného a ďalšieho OVP s cieľom prispieť k politickým úvahám na európskej úrovni, ako aj presadzovať informovanosť a uplatňovanie európskych politík v oblasti OVP na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Celkovým cieľom tejto výzvy je podporiť predkladanie návrhov na partnerstvá zdola nahor. Termín na podanie prihlášok je 31. január 2019 do 12:00 hod. (bruselského času).   Viac informácií.
 
13. 11. 2018
    Nezaradené
Cena za šírenie vedomostí o Európe – „Altiero Spinelli prize for Outreach.“ Európska komisia vyhlásila celounijnú súťaž o cenu Altiero Spinelli, ktorá sa udeľuje za prácu spojenú s šírením porozumenia Európskej Únie medzi občanmi a stotožnením sa s európskym projektom, pričom tento rok je súťaž zameraná na mladých ľudí. Ocenené budú práce, ktoré zahŕňajú inovatívne vzdelávacie prostriedky či aktivity, vďaka ktorým mladí ľudia objavujú fungovanie Európy alebo projekty podporujúce účasť mladých v demokratickom procese. Ocenených bude celkovo 5 projektov, každý sumou 25 000 eur. Viac informácií o podmienkach súťaže. Prihlasovanie je otvorené do 7. januára 2019.
 
05. 11. 2018
    Nezaradené
Monitoring dopadu projektov! Na našich stránkach pribudla sekcia Tipy a Triky Erasmus+, kde nájdete aj Impact+ Exercise príručku v slovenčine, ktorá vám pomôže s premýšlaním o dopade vášho projektu a jeho možnom meraní. Navyše, holandská národná agentúra programu Erasmus+ tento týždeň taktiež spustila svoj vlastný nástroj ImpactTool monitorujúci dopad projektov, v ktorom si viete vytvoriť dizajn projektu so zamýšľaným dopadom, sledovať efektivitu vašich postupov a časový rámec na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Oba nástroje sú dostupné na našej stránke.
 
29. 10. 2018
    Nezaradené
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu hľadá externých hodnotiteľov na hodnotenie prihlášok v rámci výzvy Erasmus+ na rok 2019. Viac info [SK, pdf, 419 KB]
 
23. 10. 2018
    Nezaradené
Podporme nomináciu Noemi Rázcovej v súťaži VET Excellence Awards 2018! Noemi Ráczová zo Školy úžitkového výtvarníctva bola nominovaná do finále súťaže VET Excellence Awards 2018 v kategórii Najlepší učiteľ/ka ako jediná zo Slovenska! Súťaž sa koná v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018. Venujte chvíľku z vášho dňa na podporenie pani učiteľky zahlasovaním v súťaži VET Excellence Awards 2018.  Držíme palce! Cieľom súťaže VET Excellence Awards je zviditeľniť jedinečné príklady a prax v odbornom vzdelávaní a príprave. Hlasovať môžete do 7.11.2018 na tomto linku: Hlasujte, FB ŠÚV Košice
 
27. 07. 2018
    Nezaradené
Prínos programu Erasmus+ k rozvíjaniu digitálnych kompetencií v projektoch Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. SAAIC - Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu analyzovala prínos programu Erasmus+ pre rozvíjanie digitálnych kompetencií zúčastnených aktérov. Hlavným cieľom analýzy bolo preskúmať mieru tohto dopadu. Cieľovými skupinami boli inštitúcie, ale aj individuálni účastníci, t. j. zamestnanci a učiaci sa v sektore školského vzdelávania, v sektore odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. Skúmanou vzorkou boli podané, schválené a ukončené projekty v rokoch 2014 – 2017 v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  v uvedených troch sektoroch a všetky správy účastníkov podané do 28. októbra 2017. Publikácia [SK, pdf, 11 MB]
 
03. 07. 2018
    Nezaradené
Je tu ďalší ročník najväčšieho hudobného festivalu Pohoda, ktorý sa bude konať v dňoch 05.  – 07. 07. 2018. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa festivalu zúčastní. V EÚ Info zóne vám aj tento rok ponúkneme množstvo súťaží, zábavných hier, vtipný fotokútik a samozrejme kopec užitočných informácií o programe Erasmus+.  V EUrópa stage vás čakajú diskusie Café Európa na najaktuálnejšie témy. Viac informácií sa dozviete na domovskej stránke.
 
 
 

media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov